Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

428/2010 Sb. znění účinné od 21. 11. 2022
změněnos účinností odpoznámka

vyhláškou č. 338/2022 Sb.

21.11.2022

vyhláškou č. 308/2019 Sb.

6.12.2019

vyhláškou č. 69/2019 Sb.

11.3.2019

Více...

428

 

VYHLÁŠKA

ze dne 21. prosince 2010

stanovící okruh cizinců,

kteří mohou pobývat v tranzitním prostoru mezinárodního letiště na území České republiky

pouze na základě uděleného letištního průjezdního víza

 

Ministerstvo vnitra po projednání s Ministerstvem zahraničních věcí stanoví podle § 182 odst. 1 písm. b) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 428/2005 Sb., zákona č. 379/2007 Sb. a zákona č. 427/2010 Sb.:

§ 1

Tato vyhláška v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropské unie1 a v něm obsažený seznam2 upravuje okruh cizinců, kteří mohou pobývat v tranzitním prostoru mezinárodního letiště na území České republiky pouze na základě uděleného letištního průjezdního víza.

§ 2

(1)

Pobývat v tranzitním prostoru mezinárodního letiště na území České republiky pouze na základě uděleného letištního průjezdního víza může cizinec, který je státním občanem nebo se prokáže cestovním dokladem státu, který je zařazen do seznamu uvedeného v příloze k této vyhlášce.

(2)

Cizinec podle odstavce 1 může pobývat v tranzitním prostoru mezinárodního letiště bez uděleného letištního průjezdního víza na základě přímo použitelného předpisu Evropské unie3 .

§ 3

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se:

1.

Vyhláška č․ 446/2005 Sb., kterou se stanoví okruh cizinců, kteří mohou pobývat v tranzitním prostoru mezinárodního letiště na území České republiky pouze na základě uděleného letištního víza.

2.

Vyhláška č. 356/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 446/2005 Sb., kterou se stanoví okruh cizinců, kteří mohou pobývat v tranzitním prostoru mezinárodního letiště na území České republiky pouze na základě uděleného letištního víza.

3.

Vyhláška č. 418/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 446/2005 Sb., kterou se stanoví okruh cizinců, kteří mohou pobývat v tranzitním prostoru mezinárodního letiště na území České republiky pouze na základě uděleného letištního víza, ve znění vyhlášky č. 356/2006 Sb.

4.

Vyhláška č. 13/2007 Sb., kterou se mění vyhláška č. 446/2005 Sb., kterou se stanoví okruh cizinců, kteří mohou pobývat v tranzitním prostoru mezinárodního letiště na území České republiky pouze na základě uděleného letištního víza, ve znění pozdějších předpisů.

5.

Vyhláška č. 246/2007 Sb., kterou se mění vyhláška č. 446/2005 Sb., kterou se stanoví okruh cizinců, kteří mohou pobývat v tranzitním prostoru mezinárodního letiště na území České republiky pouze na základě uděleného letištního víza, ve znění pozdějších předpisů.

6.

Vyhláška č. 111/2008 Sb., kterou se mění vyhláška č. 446/2005 Sb., kterou se stanoví okruh cizinců, kteří mohou pobývat v tranzitním prostoru mezinárodního letiště na území České republiky pouze na základě uděleného letištního víza, ve znění pozdějších předpisů.

7.

Vyhláška č. 92/2010 Sb., kterou se mění vyhláška č. 446/2005 Sb., kterou se stanoví okruh cizinců, kteří mohou pobývat v tranzitním prostoru mezinárodního letiště na území České republiky pouze na základě uděleného letištního víza, ve znění pozdějších předpisů.

§ 4

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2011.

Ministr:

Mgr. John v. r.

Příloha

Seznam států, jejichž státní občané nebo cizinci, kteří jsou držiteli cestovních dokladů vydaných těmito státy, mohou pobývat v tranzitním prostoru mezinárodního letiště na území České republiky pouze na základě uděleného letištního průjezdního víza

1.

Alžírsko,

2.

Arménie,

3.

Čad,

4.

Egypt,

5.

Indie,

6.

Jemen,

7.

Jižní Súdán,

8.

Kuba,

9.

Libanon,

10.

Libye,

11.

Mali,

12.

Mauritánie,

13.

Niger,

14.

Palestina,

15.

Rusko,

16.

Súdán,

17.

Sýrie,

18.

Turecko.Poznámky pod čarou:

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 810/2009 ze dne 13. července 2009 o kodexu Společenství o vízech (vízový kodex), v platném znění.

Čl. 3 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 810/2009.

Čl. 3 odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 810/2009.

Poznámky pod čarou:
1

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 810/2009 ze dne 13. července 2009 o kodexu Společenství o vízech (vízový kodex), v platném znění.

2

Čl. 3 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 810/2009.

3

Čl. 3 odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 810/2009.