Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

264/2011 Sb. znění účinné od 31. 8. 2011 do 31. 12. 2020

264

 

ZÁKON

ze dne 4. srpna 2011,

kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb.,

o odpadech a o změně některých dalších zákonů,

ve znění pozdějších předpisů

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

V § 37e odst. 6 zákona č. 185/2001 Sb․, o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 297/2009 Sb., se na konci textu věty první doplňují slova „a použijí se na podporu investičních a neinvestičních akcí právnických a fyzických osob souvisejících s ochranou a zlepšováním životního prostředí, zejména na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků a jejich částí“.

Čl. II

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Němcová v. r.

Klaus v. r.

Nečas v. r.