Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

349/2011 Sb. znění účinné od 1. 1. 2014
změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 256/2013 Sb.

1.1.2014

349

 

ZÁKON

ze dne 26. října 2011,

kterým se mění zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem,

ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Část první

zrušena (čl. 1-2)

Čl. I

zrušen

Čl. II

zrušen

Část druhá

Změna zákona o správních poplatcích (čl. 3)

Čl. III

Položka 120 přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, se mění takto:

1.

V písmenu a) se částka „Kč 500“ nahrazuje částkou „Kč 1 000“.

 

2.

V písmenu b) se částka „Kč 500“ nahrazuje částkou „Kč 1 000“ a částka „Kč 5 000“ se nahrazuje částkou „Kč 10 000“․

Část třetí

Účinnost (čl. 4)

Čl. IV

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2012.

Němcová v. r.

Klaus v. r.

Nečas v. r.