Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

170/2012 Sb. znění účinné od 14. 6. 2012 do 31. 12. 2023

170

 

ZÁKON

ze dne 25. dubna 2012,

kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník,

ve znění pozdějších předpisů

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

V § 57 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění zákona č. 509/1991 Sb., zákona č. 367/2000 Sb. a zákona č. 56/2006 Sb., se v odstavci 1 věta druhá nahrazuje větou „To neplatí ohledně smluv o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost, pokud dodavatel neprovedl jinou než vyžádanou opravu nebo údržbu nebo nedodal jiné zboží než nutné k provedení opravy nebo údržby․“.

Čl. II

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem ode dne jeho vyhlášení.

Němcová v. r.

Klaus v. r.

Nečas v. r.