Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

367/2012 Sb. znění účinné od 1. 1. 2013

367

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 3. října 2012,

kterým se mění nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání

v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání

 

Vláda nařizuje podle § 3 odst. 5, § 58 odst. 5 a § 83 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 49/2009 Sb. a zákona č. 472/2011 Sb.:

Čl. I

Nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, se mění takto:

1.

V Příloze č. 1 v oddíle B část B1 včetně nadpisu zní:

B1) Obory vzdělání poskytující střední vzdělání - dobíhající soustava

Skupina

Kód

Obor vzdělání

Poznámky

1

2

3

4

28 Technická chemie a chemie silikátů

 

28-41-J/001

Chemicko farmaceutická výroba

3)

31 Textilní výroba a oděvnictví

 

31-41-J/001

Textilní výroba a podnikatelství

2), 3)

 

31-43-J/001

Oděvnictví

2), 3)

39 Speciální a interdisciplinární obory

 

39-41-J/001

Strojírenská a elektrotechnická zařízení

3)

41 Zemědělství a lesnictví

 

41-46-J/002

Lesní hospodářství

3)

75 Pedagogika, učitelství a sociální péče

 

75-41-J/002

Sociální činnost v prostředí etnických minorit

1), 4)

78 Obecně odborná příprava

 

78-51-J/001

Odborná škola

3)

Poznámky k tab. B1:

1) Pouze jako studium při zaměstnání.

2) Jen v rámci oborů PHARE.

3) Platnost oboru vzdělání byla ukončena k 1. září 2012 počínaje 1. ročníkem.

4) Platnost oboru vzdělání zanikla k 1. září 2012 počínaje 1. ročníkem.“.

 

2.

V Příloze č. 1 v oddíle C část C1 včetně nadpisu zní:

C1) Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem - dobíhající soustava

Skupina

Kód

Obor vzdělání

Nejvyšší počet žáků na učitele OV v l. r.

Nejvyšší počet žáků na učitele

OV ve 2. až 3 r.

Poznámky

1

2

3

4

5

6

21 Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství

 

21-51-H/002

Horník

12

8

2)

 

21-52-E/001

Hutnické práce

8

8

31etý obor vzdělání 2)

 

21-52-E/503

Hutní výroba

10

10

21etý obor vzdělání 2)

 

21-54-E/002

Formířské práce

8

8

31etý obor vzdělání 2)

 

21-55-E/503

Slévárenská výroba

12

12

21etý obor vzdělání 2)

34 Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie

 

34-54-E/501

Polygrafická výroba

12

7

21etý obor vzdělání 2)

36 Stavebnictví, geodézie a kartografie

 

36-53-H/001

Izolatér

12

7

2)

 

36-54-E/001

Kamenické práce

8

8

31etý obor vzdělání 2)

 

36-67-E/507

Dělník technických služeb

12

12

21etý obor vzdělání 2)

41 Zemědělství a lesnictví

 

41-53-E/501

Rybářská výroba

12

7

21etý obor vzdělání 2)

69 Osobní a provozní služby

 

69-53-H/003

Provoz služeb

15

15

1)

 

69-53-E/001

Práce v autoservisu

8

8

21etý obor vzdělání 2)

82 Umění a užité umění

 

82-51-H/008

Ruční krajkářka

7

7

1)

 

82-51-H/013

Košíkář

7

7

1)

 

82-51-H/014

Ruční vyšívačka

7

7

1)

 

82-51-H/015

Obuvník scénické obuvi

7

7

1)

Poznámky k tab. C1:

1) Platnost oboru vzdělání byla ukončena k 1. září 2012 počínaje 1. ročníkem.

2) Platnost oboru vzdělání zanikla k 1. září 2012 počínaje 1. ročníkem.“.

 

3.

V Příloze č. 1 v oddíle C části C2 se pod řádek

 

23-65-H/02

Lodník

23-65-H/009

Stroj nik - lodní doprava

12

12

4, 9b, 19, 20, 22, 23, 27

23-43-L/51

Provozní technika

3. etapa3)

 

 

 

 

 

 

 

 

23-44-L/51

Mechanik strojů a zařízení

 

vkládá nový řádek tabulky, který zní:

 

23-65-H/03

Strojník silničních strojů

 

 

12

12

1,3,5, 7a, 9b, 19, 20, 21,22, 27

23-43-L/51

Provozní technika

5)

 

 

 

 

 

 

 

 

23-44-L/51

Mechanik strojů a zařízení

 

“.

 

4.

V Příloze č. 1 v oddíle C části C2 se řádek

 

31-57-H/01

Výrobce textilií

31-52-H/003

Plsťař

12

12

3,7a,8a,9a, 19,20,22

 

 

2. etapa2)

nahrazuje řádkem:

 

31-57-H/01

Výrobce textilií

31-52-H/003

Plsťař

12

12

3, 7a, 8a, 9a, 19, 20, 22

31-41-L/51

Textilnictví

2. etapa2)

“.

 

5.

V Příloze č. 1 v oddíle C části C2 se řádek

 

31-62-H/01

Výrobce pokrývek hlavy

31-62-H/001

Kloboučník

17

12

3, 9a, 19

 

 

3. etapa3)

nahrazuje řádkem:

 

31-62-H/01

Výrobce pokrývek hlavy

31-62-H/001

Kloboučník

17

12

3, 9a, 19

31-41-L/51

Textilnictví

3. etapa3)

“.

 

6.

V Příloze č. 1 v oddíle C části C2 se řádek

 

69-51-H/01

Kadeřník

69-51-H/001

Kadeřník

17

10

2, 4, 7a, 9a, 22, 26

 

 

1. etapa1)

nahrazuje řádkem:

 

69-51-H/01

Kadeřník

69-51-H/001

Kadeřník

17

10

2, 4, 7a, 9a, 22, 26

69-41-L/52

Vlasová kosmetika

1. etapa1)

“.

 

7.

V Příloze č. 1 v oddíle C se na konci části C2 doplňuje poznámka k tabulce C2 č. 5, která zní:

5)

Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem s platností od školního roku 2013/2014 počínaje 1. ročníkem.“.

 

8.

V Příloze č. 1 v oddíle D část D1 včetně nadpisu zní:

D1) Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou - dobíhající soustava

Skupina

Kód

Obor vzdělání

Nejvyšší počet žáků na učitele OV v l. r.

Nejvyšší počet žáků na učitele

OV ve 2. až 3 r.

Poznámky

1

2

3

4

5

6

34 Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie

 

34-41-M/002

Počítačová grafika

 

 

1), 2)

61 Filozofie, teologie

 

61-41-M/001

Teologické disciplíny

 

 

2)

Poznámky k tab. D1:

1) Učební dokumenty pro tento obor byly schváleny soukromé škole (soukromým školám).

2) Platnost oboru vzdělání byla ukončena k 1. září 2012 počínaje 1. ročníkem.“.

 

9.

V Příloze č. 1 v oddíle D část D2 včetně nadpisu zní:

D2) Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou - kategorie

dosaženého vzdělání K, M

Skupina

Kód

Obor vzdělání, pro který byl vydán rámcový vzdělávací program

Kód nahrazovaného oboru vzdělání

Nahrazovaný obor vzdělání

Zdravotní omezení podle přílohy č. 2

k tomuto nařízení vlády

Pozn.

1

2

3

4

5

6

7

16 Ekologie a ochrana životního prostředí

 

16-01-M/01

Ekologie a životní prostředí

16-01-M/001

Ochrana a tvorba životního prostředí

28

2. etapa 2)

 

 

 

16-01-M/002

Ochrana přírody a prostředí

 

 

 

 

 

16-01-M/004

Ekologie a ochrana krajiny

 

 

 

 

 

16-01-M/005

Ochrana a obnova životního prostředí

 

 

 

16-02-M/01

Průmyslová ekologie

16-02-M/001

Průmyslová ekologie

28

3. etapa 3)

18 Informatické obory

 

18-20-M/01

Informační technologie

26-47-M/001

Výpočetní technika

28

2. etapa 2)

 

 

 

26-47-M/002

Elektronické počítačové systémy

 

 

 

 

 

26-47-M/003

Informační technologie - aplikace osobních počítačů

 

 

 

 

 

26-47-M/004

Správce informačních systémů

 

 

 

 

 

26-47-M/006

Počítačové elektronické systémy

 

 

 

 

 

63-41-M/040

Informatika v ekonomice

 

 

21 Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství

 

21-42-M/01

Geotechnika

21-41 -M/001

Hornictví a hornická geologie - hlubinné dobývání ložisek

1, 4, 5, 7a, 8a, 11, 19, 20,21,22

3. etapa 3)

 

 

 

21-41-M/002

Hornictví a hornická geologie - lomové dobývání ložisek

 

 

 

 

 

21-41-M/003

Užitá geologie

 

 

 

 

 

21-41-M/005

Užitá geologie - stavební geologie a ekologie

 

 

 

 

 

21-42-M/001

Těžba a zpracování kamene

 

 

 

21-43-M/01

Hutnictví

21-43-M/001

Hutnictví

I, 2, 4, 8a,

II, 19,21, 22

3. etapa 3)

 

 

 

21-43-M/002

Řízení a kontrola výroby

 

 

 

21-44-M/01

Strojírenská metalurgie

21-44-M/001

Slévárenství

28

3. etapa 3)

 

 

 

 

 

 

 

23 Strojírenství a strojírenská výroba

 

23-41-M/01

Strojírenství

23-41-M/001

Strojírenství

28

1. etapa 1)

 

 

 

23-41-M/003

Řízení jakosti ve strojírenství

 

 

 

 

 

23-41-M/004

Strojírenství a administrativní technika s rozšířeným jazykovým vyučováním

 

 

 

 

 

39-41-M/001

Strojírenská a elektrotechnická zařízení

 

 

 

 

 

39-41-M/002

Strojírenství a elektrotechnika

 

 

 

 

 

39-41-M/003

Mechatronika

 

 

 

 

 

39-41-M/004

Elektrotechnika a strojírenství

 

 

 

23-45-M/01

Dopravní prostředky

23-45-M/004

Silniční doprava

28

1. etapa 1)

 

 

 

23-45-M/005

Silniční doprava - provoz a údržba vozidel

 

 

 

 

 

23-45-M/006

Silniční doprava - diagnostika vozidel

 

 

26 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika

 

26-41-M/01

Elektrotechnika

26-41-M/002

Elektrotechnika

3, 9a, 22

1. etapa 1)

 

 

 

26-42-M/001

Zařízení silnoproudé elektrotechniky

 

 

 

 

 

26-43-M/004

Slaboproudá elektrotechnika

 

 

 

 

 

26-44-M/001

Automatizační technika

 

 

 

 

 

26-46-M/003

Zabezpečovací a sdělovací technika v dopravě

 

 

 

 

 

26-47-M/002

Elektronické počítačové systémy

 

 

 

 

 

39-41-M/001

Strojírenská a elektrotechnická zařízení

 

 

 

 

 

39-41-M/002

Strojírenství a elektrotechnika

 

 

 

 

 

39-41-M/003

Mechatronika

 

 

 

 

 

39-41-M/004

Elektrotechnika a strojírenství

 

 

 

26-45-M/01

Telekomunikace

26-45-M/004

Digitální telekomunikační technika

3,22

1. etapa 1)

 

 

 

26-45-L/005

Telekomunikační mechanik

 

 

28 Technická chemie a chemie silikátů

 

28-41 -M/01

Technologie celulózy a papíru

28-41-M/007

Výroba celulózy a papíru

9a

3. etapa 4)

 

28-44-M/01

Aplikovaná chemie

28-44-M/001

Aplikovaná chemie

9a

1. etapa 1)

 

 

 

28-44-M/002

Aplikovaná chemie - analytická chemie

 

 

 

 

 

28-44-M/003

Aplikovaná chemie - chemická technologie

 

 

 

 

 

28-44-M/004

Aplikovaná chemie - farmaceutické substance

 

 

 

 

 

28-44-M/005

Aplikovaná chemie - ochrana životního prostředí

 

 

 

 

 

28-44-M/006

Aplikovaná chemie - výpočetní technika v chemii

 

 

 

 

 

28-44-M/007

Aplikovaná chemie - podnikový management

 

 

 

 

 

28-41 -M/008

Chemicko - farmaceutická výroba

 

 

 

 

 

31-42-M/001

Zušlechťování textilií

 

 

 

28-46-M/01

Technologie silikátů

28-45-M/001

Technologie skla

9a

3. etapa 4)

 

 

 

28-46-M/001

Technologie keramiky

 

 

 

 

 

28-46-L/002

Technologie výroby keramiky a porcelánu

 

 

29 Potravinářství a potravinářská chemie

 

29-41 -M/01

Technologie potravin

29-41-M/001

Technologie potravin

9a, 22, 26

2. etapa 2)

 

 

 

29-43-M/001

Technologie potravin - výroba cukru a cukrovinek

 

 

 

 

 

29-43-M/002

Technologie potravin - mlynářství a výroba krmiv

 

 

 

 

 

29-43-M/003

Technologie potravin - zpracování mouky

 

 

 

 

 

29-44-M/001

Technologie potravin - zpracování masa

 

 

 

 

 

29-45-M/001

Technologie potravin - kvasná technologie

 

 

 

 

 

29-45-M/002

Technologie potravin - výroba nápojů

 

 

 

 

 

29-46-M/001

Technologie potravin - zpracování mléka

 

 

 

 

 

29-47-M/001

Technologie potravin - technologie tuků

 

 

 

 

 

29-48-M/001

Technologie potravin - konzervace potravin

 

 

 

29-42-M/01

Analýza potravin

29-42-M/001

Analýza potravin

3, 9a, 22, 26

1. etapa 1)

31 Textilní výroba a oděvnictví

 

31-41-M/01

Textilnictví

31-41-M/003

Modelování pletenin

4, 9a, 19

1. etapa 1)

 

 

 

31-41-M/004

Textilní výroba a podnikatelství

 

 

 

 

 

31-41-M/007

Textilní technologie-pletařství

 

 

 

 

 

31-41-L/008

Operátor textilní výroby

 

 

 

 

 

31-42-M/001

Zušlechťování textilií

 

 

 

31-43 -M/01

Oděvnictví

31-43-M/001

Oděvnictví

4, 9a, 19, 22

2. etapa 2)

 

 

 

31-43-M/002

Oděvnictví-technologie oděvů

 

 

 

 

 

31-43-M/003

Oděvnictví-konstrukce oděvů

 

 

 

 

 

31-43-M/006

Krejčová-podnikatelka

 

 

32 Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů

 

32-41-M/01

Zpracování usní, plastů a pryže

32-41-M/002

Zpracování usní, plastů a pryže

4, 9a, 19

1. etapa 1)

 

 

 

32-42-M/001

Výroba obuvi a galanterního zboží -výroba galanterního zboží

 

 

 

 

 

32-42-L/001

Operátor kožedělné výroby

 

 

 

 

 

32-43-L/001

Operátor kožešnické výroby

 

 

 

 

 

32-44-M/004

Výroba obuvi a galanterního zboží -administrativa ve výrobě obuvi a galanterního zboží

 

 

 

 

 

32-44-M/005

Technické a informační služby

 

 

 

 

 

32-44-M/006

Výroba obuvi a galanterního zboží -výroba obuvi

 

 

33 Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů

 

33-42-M/01

Nábytkářská a dřevařská výroba

33-41-M/001

Dřevařství

9a

1. etapa 1)

 

 

 

33-41-M/002

Dřevěné konstrukce

 

 

 

 

 

33-42-M/001

Nábytkářství

 

 

 

 

 

33-42-M/002

Čalounictví

 

 

 

 

 

33-42-M/003

Nábytkářská a dřevařská výroba

 

 

 

33-43-M/01

Výroba hudebních nástrojů

33-43-M/001

Výroba hudebních nástrojů

28

1. etapa 1)

 

 

 

33-43-M/002

Výroba hudebních nástrojů-výroba hudebních nástrojů

 

 

 

 

 

33-43-M/003

Výroba hudebních nástrojů-akustika a zvuková technika

 

 

 

 

 

33-43-M/004

Výroba hudebních nástrojů-management prodeje hudebních nástrojů

 

 

34 Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie

 

34-41-M/01

Polygrafie

34-41-M/001

Polygrafie

28

3. etapa 3)

 

34-42-M/01

Obalová technika

34-42-M/001

Obalová technika

9b, 19

3. etapa 3)

36 Stavebnictví, geodézie a kartografie

 

36-43 -M/01

Stavební materiály

36-43-M/001

Stavební materiály

28

3. etapa 3)

 

36-45-M/01

Technická zařízení budov

36-45-M/002

Technická zařízení budov

7a, 19

2. etapa 2)

 

36-46-M/01

Geodézie a katastr nemovitostí

36-46-M/002

Geodézie - geodézie

28

3. etapa 3)

 

 

 

36-46-M/003

Geodézie - katastr nemovitostí

 

 

 

36-47-M/01

Stavebnictví

36-41-M/001

Pozemní stavitelství

28

1. etapa 1)

 

 

 

36-42-M/006

Dopravní stavitelství

 

 

 

 

 

36-42-M/007

Vodohospodářské stavby

 

 

 

 

 

36-42-M/010

Inženýrské stavitelství - vodní stavby

 

 

 

 

 

36-42-M/011

Inženýrské stavitelství - železniční stavitelství

 

 

 

 

 

36-42-M/012

Inženýrské stavitelství - dopravní stavitelství

 

 

 

 

 

36-42-M/014

Inženýrské stavitelství - vodní hospodářství

 

 

 

 

 

36-47-M/001

Stavebnictví

 

 

37 Doprava a spoje

 

37-41-M/01

Provoz a ekonomika dopravy

37-41-M/005

Provoz a ekonomika letecké dopravy

27

2. etapa 2)

 

 

 

37-41-M/006

Provoz a ekonomika dopravy

 

 

 

 

 

37-41-M/007

Provoz a ekonomika lodní dopravy

 

 

 

 

 

37-41-L/009

Operátor provozu a ekonomiky dopravy

 

 

 

37-42-M/01

Logistické a finanční služby

37-42-M/001

Poštovní a peněžní služby

28

1. etapa 1)

 

 

 

37-42-L/003

Poštovní manipulant

 

 

39 Speciální a interdisciplinární obory

 

39-08-M/01

Požární ochrana

23-45-M/003

Stroj nik požární techniky

27

3. etapa

3), 6)

 

 

 

39-08-M/001

Požární ochrana

 

 

41 Zemědělství a lesnictví

 

41-04-M/01

Rostlinolékařství

41-04-M/001

Rostlinolékařství

10, 27

3. etapa 3)

 

41-41-M/01

Agropodnikání

41-41 -M/001

Agropodnikání

1, 4, 9a, 10, 27

1. etapa 1)

 

 

 

41-41-L/007

Zemědělský podnikatel

 

 

 

41-42-M/01

Vinohradnictví

41-42-M/001

Vinohradnictví

4, 9a, 10, 19, 27

1. etapa 1)

 

41-43-M/01

Rybářství

41-43-M/001

Rybářství

1, 4, 8a, 8b, 19, 27

2. etapa 2)

 

41-43-M/02

Chovatelství

41-43-M/002

Chovatelství

1, 7a, 8b

3. etapa 3)

 

41-44-M/01

Zahradnictví

41-44-M/001

Zahradnictví

4, 9a, 10, 19, 27

1. etapa1)

 

41-45-M/01

Mechanizace a služby

41-45-M/001

Mechanizace a služby

4, 9b, 27

1. etapa 1)

 

41-46-M/01

Lesnictví

41-46-M/001

Lesnictví

9a, 10, 27

1. etapa 1)

 

 

 

41-46-M/003

Myslivecké hospodářství

 

 

43 Veterinářství a veterinární prevence

 

43-41-M/01

Veterinářství

43-41-M/001

Veterinární prevence

4, 7b, 8b, 9a, 11,16, 27

1. etapa 1)

53 Zdravotnictví

 

53-41-M/01

Zdravotnický asistent

53-41-M/007

Zdravotnický asistent

1, 4, 7a, 8a, 9a, 11, 16, 21,23

2. etapa 2)

 

53-41-M/02

Nutriční asistent

53-41-M/008

Nutriční asistent

9a, 23, 26, 27

3. etapa 3)

 

53-43-M/01

Laboratorní asistent

53-43-M/005

Laboratorní asistent

9a, 10, 22, 23,27

3. etapa 3)

 

53-44-M/01

Ortoticko - protetický technik

53-44-M/008

Ortoticko - protetický technik

9a, 27

3. etapa 3)

 

53-44-M/03

Asistent zubního technika

53-44-M/007

Asistent zubního technika

4, 5, 7a, 8a, 9a, 16, 19, 22, 23

2. etapa 2)

63 Ekonomika a administrativa

 

63-41-M/01

Ekonomika a podnikání

63-41-M/003

Ekonomika a řízení obchodních a výrobních firem

28

1. etapa 1)

 

 

 

63-41 -M/006

Obchodně podnikatelská činnost

 

 

 

 

 

63-41-M/007

Obchod a podnikání

 

 

 

 

 

63-41-M/009

Podnikání, obchod a služby

 

 

 

 

 

63-41 -M/010

Podnikatelská činnost

 

 

 

 

 

63-41-M/011

Podnikání a management

 

 

 

 

 

63-41-M/013

Podnikatel

 

 

 

 

 

63-41-M/014

Podnikatelství

 

 

 

 

 

63-41-M/015

Podnikání a řízení firem

 

 

 

 

 

63-41 -M/016

Podnikání a obchod

 

 

 

 

 

63-41-M/017

Specialista pro obchodní a manažerskou činnost

 

 

 

 

 

63-41-M/018

Podnikové hospodaření

 

 

 

 

 

63-41-M/019

Firemní a finanční management

 

 

 

 

 

63-41-M/020

Ekonomika a management

 

 

 

 

 

63-41-M/021

Obchodní podnikatel a manager

 

 

 

 

 

63-41-M/022

Podnikatel pro obchod a služby

 

 

 

 

 

63-41-M/023

Asistent podnikatele

 

 

 

 

 

63-41-M/024

Podnikatelství pro obchod a peněžnictví

 

 

 

 

 

63-41-M/025

Zahraniční obchod

 

 

 

 

 

63-41-M/026

Manažer pro střední stupeň řízení

 

 

 

 

 

63-41-M/027

Podnikání, řízení a obchod

 

 

 

 

 

63-41-M/028

Firemní ekonom

 

 

 

 

 

63-41-M/030

Podnikatelská administrativa

 

 

 

 

 

63-41-M/031

Podnikatel pro obchod s rozšířeným jazykovým vyučováním

 

 

 

 

 

63-41-M/032

Ekonomika soukromého podnikání

 

 

 

 

 

63-41-M/033

Obchodní manager

 

 

 

 

 

63-41-M/034

Ekonomika a podnikání

 

 

 

 

 

63-41-M/035

Asistent pro střední management

 

 

 

 

 

63-41-M/036

Ekonom

 

 

 

 

 

63-41-M/037

Provoz a řízení kulturních subjektů

 

 

 

 

 

63-41-M/038

Obchodně podnikatelské činnosti

 

 

 

 

 

63-41-M/039

Podnikatel

 

 

 

 

 

63-41-M/041

Provoz a řízení obchodních a výrobních firem

 

 

 

 

 

63-42-M/001

Výpočetní technika a technika administrativy

 

 

 

 

 

63-42-M/002

Zpracování ekonomických dat

 

 

 

 

 

63-43-M/001

Bankovnictví a pojišťovnictví

 

 

 

 

 

63-43-M/002

Bankovnictví - manager

 

 

 

 

 

63-43-L/001

Peněžní manipulant

 

 

 

 

 

64-41-M/001

Podnikání a služby

 

 

 

 

 

64-41-M/002

Umělecká produkce

 

 

 

 

 

64-42-M/001

Management v oblasti životního prostředí

 

 

 

 

 

64-42-M/002

Management hutnictví

 

 

 

 

 

64-42-M/003

Strojírenská technická administrativa

 

 

 

 

 

64-42-M/007

Obchodní management ve strojírenství

 

 

 

 

 

64-42-M/008

Výrobní management ve strojírenství

 

 

 

 

 

64-42-M/009

Management strojírenství

 

 

 

 

 

64-42-M/010

Technická administrativa -elektrotechnika

 

 

 

 

 

64-42-M/011

Management v elektrotechnice

 

 

 

 

 

64-42-M/012

Management aplikace osobních počítačů

 

 

 

 

 

64-42-M/013

Management elektrotechniky

 

 

 

 

 

64-42-M/014

Management výpočetní techniky

 

 

 

 

 

64-42-M/015

Management organizační a výpočetní techniky

 

 

 

 

 

64-42-M/016

Management sklářství

 

 

 

 

 

64-42-M/017

Management technické chemie silikátů

 

 

 

 

 

64-42-M/018

Řízení chemických výrob - podnikání a management

 

 

 

 

 

64-42-M/019

Management chemických výrob a spotřební chemie

 

 

 

 

 

64-42-M/020

Management chemických výrob a spotřební chemie

 

 

 

 

 

64-42-M/021

Management výroby celulózy a papíru

 

 

 

 

 

64-42-M/022

Management potravinářských výrob

 

 

 

 

 

64-42-M/023

Management textilu

 

 

 

 

 

64-42-M/024

Management textilu a oděvnictví

 

 

 

 

 

64-42-M/025

Management zpracování kůže, plastů, pryže a výroby obuvi

 

 

 

 

 

64-42-M/026

Management obalové techniky

 

 

 

 

 

64-42-M/027

Management ve stavebnictví

 

 

 

 

 

64-42-M/028

Stavební podnikatel a manažér

 

 

 

 

 

64-42-M/029

Management v automobilové dopravě

 

 

 

 

 

64-42-M/030

Management dopravy, pošt a telekomunikací

 

 

 

 

 

64-42-M/031

Management železniční dopravy

 

 

 

 

 

64-42-M/032

Management v dopravě

 

 

 

 

 

64-42-M/033

Management zemědělství a lesnictví

 

 

 

 

 

64-42-M/034

Management obchodních firem a sportovních klubů

 

 

 

 

 

64-42-M/035

Management techniky administrativy

 

 

 

 

 

64-42-M/036

Management obchodu

 

 

 

 

 

64-42-M/037

Management obchodu a služeb

 

 

 

 

 

64-42-M/038

Management drobného podnikání a obchodu

 

 

 

 

 

64-42-M/039

Management obchodu a služeb

 

 

 

 

 

64-42-M/041

Management v pohostinství

 

 

 

 

 

64-42-M/042

Management administrativy a správy

 

 

 

 

 

64-42-M/044

Manažér mezinárodní přepravy a obchodu

 

 

 

 

 

64-42-M/045

Management užitého umění

 

 

 

 

 

64-42-M/047

Management asistent podnikatele ve strojírenství

 

 

 

 

 

64-42-M/048

Management a podnikání v umění a reklamě

 

 

 

 

 

64-42-M/051

Management obchodního podnikání

 

 

 

 

 

64-42-M/052

Management sportovních zařízení

 

 

 

 

 

64-42-L/012

Obchodně provozní pracovník civilního letectví

 

 

 

 

 

64-43-M/002

Ekonomika zemědělství a výživy

 

 

 

 

 

64-43-M/003

Ekonomika zemědělství a výživy -podnikání a služby

 

 

 

 

 

64-43-M/005

Ekonomika obchodu a služeb

 

 

 

 

 

64-43-M/006

Ekonomika oděvnictví

 

 

 

 

 

66-41-M/001

Obchod a marketing

 

 

 

 

 

66-43-M/001

Knihkupectví

 

 

 

 

 

68-41-M/005

Komerční právo

 

 

 

 

 

72-41-M/002

Metody a technika informační práce

 

 

 

 

 

78-41-M/004

Rodinná škola - ekonomicko-administrativní služby

 

 

 

63-41-M/02

Obchodní akademie

63-41-M/004

Obchodní akademie

28

1. etapa 1)

65 Gastronomie, hotelnictví a turismus

 

65-42-M/01

Hotelnictví

65-41-M/001

Provoz hotelů a společného stravování

1, 4, 9a, 19, 26

1. etapa 1)

 

 

 

65-42-M/004

Hotelnictví a turismus

 

 

 

65-42-M/02

Cestovní ruch

64-42-M/040

Management cestovního ruchu

28

1. etapa 1)

 

 

 

64-42-M/043

Management a turismus

 

 

 

 

 

64-43-M/007

Ekonomika a cestovní ruch

 

 

 

 

 

64-43-M/008

Ekonomika zemědělství a výživy -cestovní ruch

 

 

 

 

 

65-42-M/005

Management turismu a služeb

 

 

 

 

 

65-42-M/006

Management turistických služeb

 

 

 

 

 

65-42-M/007

Podnikatelství pro hotely a cestovní ruch

 

 

 

 

 

65-42-M/008

Managering hotelů a cestovního ruchu

 

 

 

 

 

65-42-M/009

Pracovník cestovního ruchu

 

 

 

 

 

65-42-M/010

Služby a cestovní ruch

 

 

 

 

 

65-42-M/011

Služby cestovního ruchu

 

 

66 Obchod

 

66-43-M/01

Knihkupecké a nakladatelské činnosti

66-43 -M/001

Knihkupectví

28

3. etapa 3)

 

 

 

66-43-M/002

Knihkupecké a nakladatelské činnosti

 

 

68 Právo, právní a veřejnosprávní činnost

 

68-42-M/01

Bezpečnostně právní činnost

68-42-M/001

Ochrana osob a majetku

23,27

2. etapa 2), 7)

 

 

 

68-42-M/002

Veřejnoprávní ochrana

 

 

 

 

 

68-42-M/003

Bezpečnostně právní činnost

 

 

 

68-43-M/01

Veřejnosprávní činnost

68-41-M/003

Právní činnost

28

1. etapa 1)

 

 

 

68-41-M/006

Právní administrativa

 

 

 

 

 

68-43-M/001

Veřejnosprávní činnost

 

 

 

 

 

68-43-M/002

Diplomatické služby a Public relations

 

 

 

 

 

68-43-M/003

Veřejná správa

 

 

 

 

 

68-43-M/004

Veřejně správní činnost

 

 

 

 

 

68-43-M/005

Provoz diplomatických služeb

 

 

 

 

 

78-41-M/005

Rodinná škola - veřejnosprávní služby

 

 

69 Osobní a provozní služby

 

69-42-M/01

Oční optik

53-44-M/006

Oční technik bez získání způsobilosti zdravotnického pracovníka

3,23

3. etapa 3)

72 Publicistika, knihovnictví a informatika

 

72-41-M/01

Informační služby

72-41-M/001

Knihovnické a informační systémy a služby

8a

2. etapa 2)

75 Pedagogika, učitelství a sociální péče

 

75-31-M/01

Předškolní a mimoškolní pedagogika

75-31-M/004

Pedagogika volného času

16, 23

3. etapa 3)

 

 

 

75-31-M/005

Předškolní a mimoškolní pedagogika

 

 

 

 

 

75-31-M/008

Výchova dětí předškolního a mladšího školního věku

 

 

 

75-31-M/02

Pedagogika pro asistenty ve školství

75-31-M/010

Pedagogika pro asistenty ve školství

23

3. etapa 3), 8)

 

75-41-M/01

Sociální činnost

75-41-M/003

Sociální péče - pečovatelská činnost

23

3. etapa 3)

 

 

 

75-41-M/004

Sociální péče - sociálněsprávní činnost

 

 

 

 

 

75-41-M/005

Sociální péče - soc. činnost pro etnické skupiny

 

 

 

 

 

75-41-M/008

Sociální činnost - sociální pečovatelství

 

 

 

 

 

75-41-M/009

Sociální činnost - sociální vychovatelství

 

 

 

 

 

75-41-M/010

Sociální činnost v prostředí etnických minorit

 

 

 

 

 

75-41-M/012

Výchovná a humanitární činnost - sociálně výchovná činnost

 

 

 

 

 

75-41-M/013

Výchovná a humanitární činnost - sociálně administrativní činnost

 

 

 

 

 

78-41-M/003

Rodinná škola - sociální služby

 

 

78 Obecně odborná příprava

 

78-42-M/01

Technické lyceum

78-42-M/001

Technické lyceum

28

1. etapa 1)

 

78-42-M/02

Ekonomické lyceum

78-42-M/002

Ekonomické lyceum

28

1. etapa 1)

 

78-42-M/03

Pedagogické lyceum

78-42-M/003

Pedagogické lyceum

23

4. etapa 4)

 

78-42-M/04

Zdravotnické lyceum

78-42-M/005

Zdravotnické lyceum

28

3. etapa 3)

 

78-42-M/05

Přírodovědné lyceum

78-42-M/006

Přírodovědné lyceum

28

3. etapa 3)

 

78-42-M/06

Kombinované lyceum

78-42-M/004

Waldorfské lyceum

28

3. etapa 3)

79 Obecná příprava

 

79-41-K/41

Gymnázium

79-41 -K/401

Gymnázium - všeobecné

28

1. etapa 1), 5)

 

 

 

79-41-K/402

Gymnázium - matematika

 

 

 

 

 

79-41-K/403

Gymnázium - matematika a fyzika

 

 

 

 

 

79-41-K/404

Gymnázium - přírodovědné předměty

 

 

 

 

 

79-41-K/405

Gymnázium - programování

 

 

 

 

 

79-41-K/407

Gymnázium - estetickovýchovné předměty

 

 

 

 

 

79-41 -K/408

Gymnázium - živé jazyky

 

 

 

 

 

79-41-K/409

Gymnázium - klasické jazyky

 

 

 

 

 

79-41-K/411

Gymnázium - humanitní předměty

 

 

 

 

 

79-41-K/413

Gymnázium - tělesná výchova

 

 

 

79-41-K/61

Gymnázium

79-41-K/601

Gymnázium - všeobecné

28

1. etapa 1), 5)

 

 

 

79-41-K/602

Gymnázium - matematika

 

 

 

 

 

79-41-K/603

Gymnázium - matematika a fyzika

 

 

 

 

 

79-41-K/604

Gymnázium - přírodovědné předměty

 

 

 

 

 

79-41-K/605

Gymnázium - programování

 

 

 

 

 

79-41-K/607

Gymnázium - estetickovýchovné předměty

 

 

 

 

 

79-41-K/608

Gymnázium - živé jazyky

 

 

 

 

 

79-41-K/609

Gymnázium - klasické jazyky

 

 

 

 

 

79-41-K/610

Gymnázium - vybrané předměty v cizím jazyce

 

 

 

 

 

79-41-K/611

Gymnázium - humanitní předměty

 

 

 

 

 

79-41-K/613

Gymnázium - tělesná výchova

 

 

 

79-41-K/81

Gymnázium

79-41-K/801

Gymnázium - všeobecné

28

1. etapa 1), 5)

 

 

 

79-41 -K/802

Gymnázium - matematika

 

 

 

 

 

79-41-K/803

Gymnázium - matematika a fyzika

 

 

 

 

 

79-41 -K/804

Gymnázium - přírodovědné předměty

 

 

 

 

 

79-41 -K/805

Gymnázium - programování

 

 

 

 

 

79-41 -K/807

Gymnázium - estetickovýchovné předměty

 

 

 

 

 

79-41-K/808

Gymnázium - živé jazyky

 

 

 

 

 

79-41 -K/809

Gymnázium - klasické jazyky

 

 

 

 

 

79-41 -K/810

Gymnázium - vybrané předměty v cizím jazyce

 

 

 

 

 

79-41-K/811

Gymnázium - humanitní předměty

 

 

 

 

 

79-41-K/813

Gymnázium - tělesná výchova

 

 

 

79-42-K/41

Gymnázium se sportovní přípravou

79-41-K/420

Gymnázium - sportovní příprava

25

1. etapa 1), 5)

 

79-42-K/61

Gymnázium se sportovní přípravou

79-41-K/620

Gymnázium - sportovní příprava

25

1. etapa 1), 5)

 

79-42-K/81

Gymnázium se sportovní přípravou

79-41 -K/820

Gymnázium - sportovní příprava

25

1. etapa 1), 5)

82 Umění a užité umění

 

82-41 -M/01

Užitá malba

82-41 -M/001

Užitá malba

9a

3. etapa 3)

 

82-41-M/02

Užitá fotografie a média

82-41-M/002

Užitá fotografie a média

9a

2. etapa 2)

 

 

 

82-43-M/001

Foto-video reportér - producent

 

 

 

82-41-M/03

Scénická a výstavní tvorba

82-41-M/003

Scénická technika

9a

3. etapa 3)

 

 

 

82-41 -M/008

Propagační výtvarnictví - výstavnictví

 

 

 

82-41-M/04

Průmyslový design

82-41-M/005

Tvarování průmyslových výrobků -tvarový a grafický design obalů

9a

2. etapa 2)

 

 

 

82-41-M/034

Tvarování průmyslových výrobků -průmyslový design

 

 

 

82-41-M/05

Grafický design

82-41-M/007

Propagační výtvarnictví - propagační grafika

9a

2. etapa 2)

 

 

 

82-41-M/009

Propagační výtvarnictví - aranžování

 

 

 

 

 

82-41 -M/010

Propagační výtvarnictví - vědecká kresba a ilustrace

 

 

 

 

 

82-41-M/032

Grafika v reklamní praxi

 

 

 

 

 

82-41-M/035

Propagační výtvarnictví - grafická úprava tiskovin

 

 

 

82-41-M/06

Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů

82-41-M/012

Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů - plošné a plastické rytí

3, 7a, 9a, 19

1. etapa 1)

 

 

 

82-41-M/013

Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů - umělecké zámečnictví a kovářství

 

 

 

 

 

82-41-M/014

Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů - zlatnictví a stříbrnictví

 

 

 

 

 

82-41-M/015

Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů - broušení a rytí drahých kamenů

 

 

 

 

 

82-41 -M/016

Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů - umělecké odlévání

 

 

 

82-41-M/07

Modelářství a návrhářství oděvů

82-41-M/022

Modelářství a návrhářství oděvů

3, 19

1. etapa1)

 

82-41-M/08

Tvorba hraček a herních předmětů

82-41-M/023

Tvorba hraček a dekorativních předmětů

4, 9a, 19

3. etapa 3)

 

82-41-M/09

Modelářství a návrhářství obuvi a módních doplňků

82-41 -M/028

Modelářství a návrhářství obuvi a módních doplňků

9a

2. etapa 2)

 

82-41-M/10

Řezbářství

82-41-M/030

Tvarování dřeva a řezbářství

4, 9a, 19

2. etapa 2)

 

82-41-M/11

Design interiéru

82-41-M/026

Konstrukce a tvorba nábytku

28

1. etapa 1)

 

 

 

82-41 -M/033

Design interiérů

 

 

 

82-41-M/12

Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu

82-41-M/036

Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu - zdobení

3, 7a, 9a, 19

2. etapa 2)

 

 

 

82-41-M/037

Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu - vytváření keramiky

 

 

 

 

 

82-41-M/038

Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu - kamnářství

 

 

 

 

 

82-41-M/018

Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu - modelářství

 

 

 

82-41-M/13

Výtvarné zpracování skla a světelných objektů

82-41-M/024

Design světelných objektů

3, 5, 7a, 9a, 19

2. etapa 2)

 

 

 

82-41-M/039

Výtvarné zpracování skla - modelářství lisovaného skla

 

 

 

 

 

82-41-M/040

Výtvarné zpracování skla - broušení a vzorování broušeného skla

 

 

 

 

 

82-41 -M/041

Výtvarné zpracování skla - hutní tvarování skla

 

 

 

 

 

82-41-M/042

Výtvarné zpracování skla - tvarování, malování a leptání skla

 

 

 

 

 

82-41-M/043

Výtvarné zpracování skla - rytí skla

 

 

 

 

 

82-41-M/044

Výtvarné zpracování skla - tvorba a výroba skleněných figurek

 

 

 

 

 

82-41-M/045

Výtvarné zpracování skla - vzorkařství skleněné bižutérie

 

 

 

82-41-M/14

Textilní výtvarnictví

82-41-M/046

Textilní výtvarnictví - tkalcovská a tiskařská tvorba

4, 9a, 19

2. etapa 2)

 

 

 

82-41-M/047

Textilní výtvarnictví - tkalcovská tvorba

 

 

 

 

 

82-41 -M/048

Textilní výtvarnictví - tiskařská tvorba

 

 

 

 

 

82-41-M/049

Textilní výtvarnictví - ruční výtvarné zpracování textilií

 

 

 

 

 

82-41-M/050

Textilní výtvarnictví - pletařská tvorba

 

 

 

 

 

82-41 -M/051

Textilní výtvarnictví - krajkářská a vyšívačská tvorba

 

 

 

 

 

82-41-M/052

Textilní výtvarnictví - ruční tisk a ruční tkaní

 

 

 

 

 

82-41-M/053

Textilní výtvarnictví - tvorba dekorativních předmětů z textilních a přírodních materiálů

 

 

 

82-41-M/15

Tvorba a vzorování bižuterie

82-41-M/054

Tvorba a vzorování bižutérie - tvarování a rytectví raznic

4, 9a, 19

2. etapa 2)

 

 

 

82-41-M/055

Tvorba a vzorování bižutérie - pasířství

 

 

 

 

 

82-41-M/056

Tvorba a vzorování bižutérie - povrchové zušlechťování

 

 

 

 

 

82-41-M/057

Tvorba a vzorování bižutérie -uměleckoprůmyslové zpracování kovů

 

 

 

82-41-M/16

Kamenosochařství

82-41-M/058

Kamenosochařství - kamenosochařská tvorba

4, 7a, 8a, 19

3. etapa 3)

 

82-41-M/17

Multimediální tvorba

26-46-M/001

Obrazová a zvuková technika - technické zaměření

28

2. etapa 2)

 

 

 

26-46-M/002

Obrazová a zvuková technika -technologickoorganizační zaměření

 

 

 

 

 

82-41 -M/061

Virtuální grafika

 

 

 

82-41-M/l8

Uměleckořemeslná stavba varhan

82-41-M/031

Uměleckořemeslná stavba varhan

3, 7a, 8a, 9a, 19

3. etapa 3)

 

82-42-M/01

Konzervátorství a restaurátorství

82-42-M/001

Konzervátorství a restaurátorství

4, 7a, 8a, 9a

3. etapa 3)

 

 

 

82-42-M/002

Kamenosochařství - restaurování a konzervování kamene

 

 

 

82-44-M/02

Ladění klavírů a příbuzných nástrojů

82-44-M/002

Ladění klavírů

3,9a

3. etapa 3)

Poznámky k tab. D2:

1)

Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou s platností od školního roku 2007/2008 počínaje 1. ročníkem.

2)

Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou s platností od školního roku 2008/2009 počínaje 1. ročníkem.

3)

Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou s platností od školního roku 2009/2010 počínaje 1. ročníkem.

4)

Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou s platností od školního roku 2010/2011 počínaje 1. ročníkem.

5)

Jedná se o jeden obor vzdělání - Gymnázium, resp. Gymnázium se sportovní přípravou. První číslo za lomítkem v kódu oboru vzdělání udává informaci o délce vzdělávání v oboru vzdělání.

6)

Obor vzdělání lze studovat pouze na školách požární ochrany zřizovaných Ministerstvem vnitra nebo školách s oprávněním k výuce podmíněným uzavřením dohody s Ministerstvem vnitra.

7)

Obor vzdělání lze studovat pouze na školách zřizovaných Ministerstvem vnitra nebo školách s oprávněním k výuce podmíněným uzavřením dohody s Ministerstvem vnitra.

8)

Obor vzdělání lze studovat pouze jako zkrácené studium a studium při zaměstnání.

 

Dvojjazyčná (bilingvní) gymnázia zařazená do režimu pokusného ověřování podle § 171 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), budou do doby schválení rámcového vzdělávacího programu pro dvojjazyčná gymnázia nadále používat kódové označení oboru vzdělání 79-41-K/610.“.

 

10.

V Příloze č. 1 v oddíle D část D3 včetně nadpisu zní:

D3) Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou - kategorie

dosaženého vzdělání L

Skupina

Kód

Obor vzdělání, pro který byl vydán rámcový vzdělávací program

Kód nahrazovaného oboru vzdělání

Nahrazovaný obor vzdělání

Nejvyšší počet žáků na učitele OV v l.r.

Nejvyšší počet žáků na učitele OV v 2. až 4. r.

Zdravotní omezení podle přílohy

č. 2 k tomuto nařízení vlády

Pozn.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

21 Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství

 

21-43-L/01

Hutník operátor

21-43-L/001

Hutník operátor

12

8

1,2, 4, 8a, 11,19,21,22

3. etapa 3)

 

21-44-L/01

Technik modelových zařízení

21-44-L/001

Technik modelářských zařízení

12

12

2, 3, 5, 7a, 8a, 11, 19, 20,21, 22

3. etapa 3)

23 Strojírenství a strojírenská výroba

 

23-44-L/01

Mechanik strojů a zařízení

23-43-L/008

Mechanik přípravář pro kovovýrobu

12

12

2, 4, 5, 7a, 9a, 19

3. etapa 3)

 

 

 

23-44-L/001

Mechanik strojů a zařízení

 

 

 

 

 

 

 

23-45-L/005

Mechanik číslicově řízených strojů

 

 

 

 

 

 

 

23-45-L/011

Mechanik - operátor sklářských strojů

 

 

 

 

 

23-45-L/01

Mechanik seřizovač

23-45-L/001

Mechanik seřizovač

12

12

1, 3, 7a, 19

3. etapa 3)

 

 

 

23-45-L/003

Mechanik seřizovač -programování a obsluha technologických pracovišť

 

 

 

 

 

 

 

23-45-L/004

Mechanik seřizovač -mechatronik

 

 

 

 

 

23-45-L/02

Letecký mechanik

23-45-L/009

Letecký mechanik

12

10

3, 7a, 9a, 19, 20

4. etapa 4)

 

23-62-L/01

Optik

 

 

12

12

1,3

3. etapa 3)

 

23-69-L/01

Technik - puškař

23-69-L/001

Technik - puškař

12

12

3, 7a, 19, 20, 27

4. etapa 4)

26 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika

 

26-41-L/01

Mechanik elektrotechnik

23-45-L/005

Mechanik číslicově řízených strojů

12

8

3,22

2. etapa 2)

 

 

 

26-42-L/001

Mechanik silnoproudých zařízení

 

 

 

 

 

 

 

26-43-L/001

Mechanik elektronik

 

 

 

 

 

 

 

26-43-L/006

Mechanik zabezpečovacích a sdělovacích systémů

 

 

 

 

 

 

 

26-46-M/003

Zabezpečovací a sdělovací technika v dopravě

 

 

 

 

28 Technická chemie a chemie silikátů

 

28-42-L/01

Chemik operátor

28-42-L/001

Operátor gumárenské a plastikářské výroby

17

12

4, 9a, 10

3. etapa 3)

 

 

 

28-42-L/012

Chemik - operátor -průmyslová chemie

 

 

 

 

31 Textilní výroba a oděvnictví

 

31-43-L/01

Oděvní technik

31-43-L/003

Operátor oděvní výroby

12

12

4, 9a, 19, 22

2. etapa 2)

 

 

 

31-43-L/004

Operátor oděvní výroby -oděvní výroba

 

 

 

 

 

 

 

31-43-L/006

Operátor oděvní výroby -obchodní činnost

 

 

 

 

33 Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů

 

33-41-L/01

Operátor dřevařské a nábytkářské výroby

33-41-L/006

Operátor dřevařské a nábytkářské výroby

12

12

9a, 19

3. etapa 3)

34 Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie

 

34-52-L/01

Tiskař na polygrafických strojích

34-52-L/001

Tiskař na polygrafických strojích

7

7

4, 7a, 9a, 19, 22

2. etapa 2)

 

34-53-L/01

Reprodukční grafik pro média

34-53-L/002

Reprodukční grafik pro média

7

7

9a, 22

2. etapa 2)

 

34-56-L/01

Fotograf

 

 

17

12

9a

2. etapa2)

 

34-57-L/01

Technik dokončovacího zpracování tiskovin

34-57-L/001

Technik dokončovacího zpracování tiskovin

7

7

7a, 9a

2. etapa 2)

39 Speciální a interdisciplinární obory

 

39-41-L/01

Autotronik

39-41-L/001

Autotronik

12

12

3, 7a, 9a

1. etapa 1)

 

39-41-L/02

Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení

39-41-L/002

Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení budov

12

7

19

3. etapa 3)

 

 

 

36-45-L/002

Mechanik tepelných zařízení

 

 

 

 

41 Zemědělství a lesnictví

 

41-43-L/01

Chovatel cizokrajných zvířat

41-43-L/004

Chovatel cizokrajných zvířat

6

6

7a, 8b

3. etapa 3)

65 Gastronomie, hotelnictví a turismus

 

65-41-L/01

Gastronomie

65-41-M/002

Gastronomické služby

17

12

4, 9a, 19, 26

1. etapa 1)

 

 

 

65-41-L/005

Číšník

 

 

 

 

 

 

 

65-41-L/006

Kuchař

 

 

 

 

66 Obchod

 

66-41-L/01

Obchodník

66-41-L/008

Obchodník

12

12

1

1. etapa 1)

69 Osobní a provozní služby

 

69-41-L/01

Kosmetické služby

69-41-L/004

Kosmetička

15

10

1, 4, 7a, 9a, 22, 26

1. etapa 1)

 

69-41-L/02

Masér sportovní a rekondiční

69-41-M/001

Masér sportovní a rekondiční

15

10

7a, 8a, 9a, 16, 23,26

2. etapa 2)

82 Umění a užité umění

 

82-48-L/01

Starožitník

82-48-L/001

Starožitník

6

6

28

2. etapa 2)

 

82-51 -L/01

Uměleckořemeslné zpracování kovů

82-51-L/003

Uměleckořemeslné zpracování kovů - práce kovářské a zámečnické

6

6

4, 7a, 9a, 19

3. etapa 3)

 

 

 

82-51-L/004

Uměleckořemeslné zpracování kovů - práce pasířské

 

 

 

 

 

 

 

82-51-L/024

Uměleckořemeslné zpracování kovů - práce rytecké

 

 

 

 

 

82-51-L/02

Uměleckořemeslné zpracování dřeva

82-51-L/006

Uměleckořemeslné zpracování dřeva - práce truhlářské

6

6

4, 8a, 9a, 19

2. etapa 2)

 

 

 

82-51-L/007

Uměleckořemeslné zpracování dřeva - práce řezbářské

 

 

 

 

 

 

 

82-51 -L/008

Uměleckořemeslné zpracování dřeva - práce čalounické a dekoratérské

 

 

 

 

 

82-51-L/03

Uměleckořemeslné zpracování textilu

82-51-L/011

Uměleckořemeslné zpracování textilu - práce tkalcovské

6

6

4, 7a, 8a, 9a, 19

3․ etapa 3)

 

 

 

82-51-L/012

Uměleckořemeslné zpracování textilu - ruční výšivka

 

 

 

 

 

 

 

82-51-L/029

Uměleckořemeslné zpracování textilu - práce gobelínářské

 

 

 

 

 

82-51-L/04

Uměleckořemeslné zpracování kamene a keramiky

82-51-L/014

Uměleckořemeslné zpracování kamene a keramiky - práce keramické

6

6

4, 7a, 8a, 9a, 19

3. etapa3)

 

 

 

82-51-L/022

Uměleckořemeslné zpracování kamene a keramiky - práce kamenosochařské

 

 

 

 

 

82-51-L/05

Uměleckořemeslné zpracování skla

82-51-L/017

Uměleckořemeslné zpracování skla - hutní tvarování

6

6

2, 3, 5, 7a, 9a, 19

3. etapa 3)

 

 

 

82-51-L/018

Uměleckořemeslné zpracování skla - broušení a rytí

 

 

 

 

 

 

 

82-51-L/019

Uměleckořemeslné zpracování skla - umělecké vitráže

 

 

 

 

 

 

 

82-51-L/020

Uměleckořemeslné zpracování skla - malba skla

 

 

 

 

 

82-51-L/06

Uměleckořemeslná stavba hudebních nástrojů

82-51-L/009

Uměleckořemeslná stavba hudebních nástrojů - strunné nástroje

6

6

3, 7a, 9a, 19

3. etapa 3)

 

 

 

82-51-L/010

Uměleckořemeslná stavba hudebních nástrojů -klávesové nástroje

 

 

 

 

 

 

 

82-51-L/027

Uměleckořemeslná stavba hudebních nástrojů -dechové a bicí nástroje

 

 

 

 

Poznámky k tab. D3:

1)

Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou s platností od školního roku 2007/2008 počínaje 1. ročníkem.

2)

Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou s platností od školního roku 2008/2009 počínaje 1. ročníkem.

3)

Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou s platností od školního roku 2009/2010 počínaje 1. ročníkem.

4)

Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou s platností od školního roku 2010/2011 počínaje 1. ročníkem.“.

 

11.

V Příloze č. 1 v oddíle D část D4 včetně nadpisu zní:

D4) Obory vzdělání nástavbového studia poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou - dobíhající soustava

Skupina

Kód

Obor vzdělání

Poznámky

1

2

3

4

21 Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství

 

21-42-L/501

Hornictví

4)

31 Textilní výroba a oděvnictví

 

31-41 -L/503

Textilní průmysl

5)

 

31-41-L/504

Textilní průmysl - textilní technologie

5)

 

31-41-L/505

Textilní výroba a podnikatelství

2), 5)

 

31-42-L/502

Textilní průmysl - zušlechťování textilií

5)

32 Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů

 

32-42-L/502

Kožedělná výroba

4)

 

32-43-L/502

Kožešnická konfekce

4)

33 Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů

 

33 -43-L/501

Výroba hudebních nástrojů

4)

39 Speciální a interdisciplinární technické obory

 

39-08-L/501

Požární ochrana

3), 4)

69 Osobní a provozní služby

 

69-41-L/502

Vlasová kosmetika

5)

 

69-41 -L/503

Pleťová kosmetika

5)

75 Pedagogika, učitelství a sociální péče

 

75-31-L/501 Vychovatelství pro ústavy sociální péče

1), 4)

Poznámky k tab. D4:

1)

Pouze jako studium při zaměstnání.

2)

Jen v rámci oborů PHARE.

3)

Obor lze studovat pouze na školách zřizovaných Ministerstvem vnitra.

4)

Platnost oboru vzdělání byla ukončena k 1. září 2012 počínaje 1. ročníkem.

5)

Platnost oboru vzdělání zanikla k 1. září 2012 počínaje 1. ročníkem.“.

 

12.

V Příloze č. 1 v oddíle D se doplňuje část D5, která včetně nadpisu zní:

D5) Obory vzdělání nástavbového studia poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou

Skupina

Kód

Obor vzdělání, pro

který byl vydán rámcový vzdělávací program

Kód nahrazovaného oboru vzdělání

Nahrazovaný obor vzdělání

Kód oboru poskytujícího vzdělání s výučním listem

Název oboru poskytujícího vzdělání s výučním listem

Zdravotní omezení podle přílohy č. 2 k tomuto nařízení vlády

Pozn.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

21 Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství

 

21-43-L/51

Hutník operátor

21-43-L/504

Hutnictví

21-52-H/01

Hutník

3, 8a,19

4. etapa 2)

 

21-44-L/51

Technik modelových zařízení

 

 

21-53-H/01

Modelář

2, 3, 5, 7a, 19, 20,21

4. etapa 2)

23 Strojírenství a strojírenská výroba

 

23-43-L/51

Provozní technika

23-43-L/506

Provozní technika

21-52-H/01

21-53-H/01

21-55-H/01

23-51-H/01

23-52-H/01

23-55-H/01

23-55-H/02

23-56-H/01

23-57-H/01

23-61-H/01

23-62-H/0l

23-62-H/01

23-65-H/01

23-65-H/02

23-65-H/03

23-68-H/01

Hutník

Modelář

Slévač

Strojní

mechanik

Nástrojař

Klempíř

Karosář

Obráběč kovů

Kovář

Autolakýrník

Optik

Jemný

mechanik

Strojník

Lodník

Strojník

silničních

strojů

28

4. etapa 2)

 

 

 

 

 

 

Mechanik

 

 

 

 

 

 

 

23-69-H/01

opravář

 

 

 

 

 

 

 

36-52-H/01

motorových

 

 

 

 

 

 

 

36-52-H/02

vozidel Puškař Instalatér

 

 

 

 

 

 

 

39-41-H/01

Mechanik

 

 

 

 

 

 

 

41-55-H/01

plynových zařízení Malíř a

 

 

 

 

 

 

 

41-56-H/02

lakýrník

Opravář

zemědělských

strojů

Opravář

lesnických

strojů

 

 

 

23-44-L/51

Mechanik strojů a zařízení

39-41-L/502

Strojírenská a elektrotechnická zařízení

23-51-H/01

Strojní

2, 4, 5, 7a,

4.

 

 

 

 

 

23-52-H/01

23-62-H/01

23-65-H/01

23-65-H/02

23-65-H/03

23-68-H/01

41-55-H/01

41-56-H/02

mechanik

Nástrojař

Jemný

mechanik

Stroj nik

Lodník

Stroj nik

silničních

strojů

Mechanik

opravář

motorových

vozidel

Opravář

zemědělských

strojů

Opravář

lesnických

strojů

9a, 19

etapa 2)

 

23-45-L/51

Mechanik seřizovač

 

 

23-51-H/01

23-52-H/01

23-56-H/01

Strojní mechanik Nástroj ař Obráběč kovů

1, 3, 7a, 19

4. etapa 2)

 

23-62-L/51

Optik

 

 

23-62-H/001

23-62-H/01

Optik Jemný mechanik1

3,19

4. etapa 2)

 

23-69-L/51

Technik - puškař

 

 

23-69-H/01

Puškař

3, 7a, 19, 20, 27

4. etapa 2)

26 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika

 

26-41-L/51

Mechanik elektrotechnik

26-41-L/01

Mechanik elektrotechnik2

26-51-H/01

26-51-H/02

26-52-H/01

26-59-H/01

Elektrikář Elektrikář -silnoproud Elektromechanik pro zařízení a přístroje Spojový mechanik

3,22

4. etapa 2)

 

 

 

26-41-L/501

Elektrotechnika

 

 

 

 

 

 

 

39-41-L/502

Strojírenská a elektrotechnická zařízení

 

 

 

 

 

26-41-L/52

Provozní elektrotechnika

26-41-L/501

Elektrotechnika

26-51-H/01

26-51-H/02

26-52-H/01

26-57-H/01

26-59-H/01

Elektrikář Elektrikář -silnoproud Elektromechanik pro zařízení a přístroje Autoelektrikář Spojový mechanik

3,22

4. etapa 2)

 

 

 

26-41 -L/506

Provozní elektrotechnika

 

 

 

 

 

26-45-L/51

Telekomunikace

26-45-M/01

Telekomunikace3

26-59-H/01

Spojový mechanik

3,22

4. etapa 2)

 

 

 

26-45-L/503

Zařízení sdělovací techniky

 

 

 

 

28 Technická chemie a chemie silikátů

 

28-42-L/51

Chemik operátor

28-42-L/501

Provozní chemie

28-52-H/01

Chemik

9a, 10

4. etapa 2)

 

 

 

28-42-L/502

Provozní chemie -

chemicko-technologické

procesy

 

 

 

 

 

 

 

28-42-L/503

Provozní chemie - výroba celulózy a papíru

 

 

 

 

 

 

 

28-42-L/505

Provozní chemie -zpracování kaučuku a plastů

 

 

 

 

 

 

 

28-42-L/506

Provozní chemie -analytická chemie

 

 

 

 

 

28-45-L/51

Sklářský a keramický průmysl

28-45-L/501

Sklářský průmysl

28-57-H/01

28-58-H/01

Výrobce a dekoratér keramiky Sklář - výrobce a

zušlechťovatel skla

Výrobce bižuterie a dekorativních předmětů

9a, 19

4. etapa 2)

 

 

 

 

 

28-63-H/01

 

 

 

 

 

 

28-46-L/501

Keramický průmysl

 

 

 

 

29 Potravinářství a potravinářská chemie

 

29-41-L/51

Technologie potravin

29-41 -M/01

Technologie potravin4

29-51-H/01

29-53-H/01

29-54-H/01

29-56-H/01

65-51-H/01

Výrobce potravin Pekař Cukrář Řezník -uzenář Kuchař - číšník

9a, 26

4. etapa 2)

 

 

 

29-41 -L/501

Potravinářská technologie

 

 

 

 

 

 

 

29-41-L/502

Potravinářský průmysl

 

 

 

 

 

 

 

29-43-L/502

Potravinářská technologie -výroba cukru a cukrovinek

 

 

 

 

 

 

 

29-43-L/503

Potravinářská technologie -průmyslová výroba krmiv a mlynářství

 

 

 

 

 

 

 

29-43-L/504

Potravinářská technologie -zpracování mouky

 

 

 

 

 

 

 

29-44-L/502

Potravinářská technologie -zpracování masa

 

 

 

 

 

 

 

29-45-L/501

Potravinářská technologie -kvasná technologie

 

 

 

 

 

 

 

29-46-L/502

Potravinářská technologie -zpracování mléka

 

 

 

 

 

 

 

29-48-L/501

Potravinářská technologie -konzervárenství

 

 

 

 

31 Textilní výroba a oděvnictví

 

31-41-L/51

Textilnictví

31-41 -L/503

Textilní průmysl

31-57-H/01

31-62-H/01

Výrobce

textilií

Výrobce

pokrývek

hlavy

9a

3)

 

 

 

31-41-L/504

Textilní průmysl - textilní technologie

 

 

 

 

 

 

 

31-41-L/505

Textilní výroba a podnikatelství

 

 

 

 

 

 

 

31-42-L/502

Textilní průmysl -zušlechťování textilií

 

 

 

 

 

31-43-L/51

Oděvnictví

31-43-M/01

Oděvnictví5

31-58-H/01

Krejčí

3, 9a, 19

4. etapa 2)

 

 

 

31-43-L/01

Oděvní technik6

 

 

 

 

 

 

 

31-43-L/501

Oděvnictví

 

 

 

 

 

 

 

31-43-L/503

Krejčí-podnikatel

 

 

 

 

33 Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů

 

33-42-L/51

Nábytkářská a dřevařská výroba

33-42-M/01

Nábytkářská a dřevařská výroba7

33-56-H/01

33-59-H/01

41-57-H/01

Truhlář Čalouník Zpracovatel dřeva

9a

4. etapa 2)

 

 

 

33-42-L/502

Dřevařská a nábytkářská výroba

 

 

 

 

34 Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie

 

34-41-L/51

Polygrafický průmysl

34-41-L/501

Polygrafický průmysl

34-52-H/01

34-53-H/01

34-57-H/01

Tiskař na

polygrafických

strojích

Reprodukční

grafik

Knihař

28

4. etapa 2)

 

 

 

34-52-L/01

Tiskař na polygrafických strojích8

 

 

 

 

 

 

 

34-53-L/01

Reprodukční grafik pro média9

 

 

 

 

 

 

 

34-57-L/01

Technik dokončovacího zpracování tiskovin10

 

 

 

 

 

34-56-L/51

Fotograf

34-56-L/01

Fotograf11

34-56-H/001

Fotograf

9a

4. etapa2)

36 Stavebnictví, geodézie a kartografie

 

36-44-L/51

Stavební provoz

36-42-L/502

36-44-L/502

Silniční stavitelství Stavební provoz

36-54-H/01

36-52-H/01

36-52-H/02

36-56-H/01

36-58-H/01

36-59-H/01

36-62-H/01

36-63-H/01

36-64-H/01

36-65-H/01

36-66-H/01

36-67-H/01

36-67-H/02

36-69-H/01

39-41-H/01

Kameník

Instalatér

Mechanik

plynových

zařízení

Kominík

Montér

vodovodů a

kanalizací a

obsluha

vodárenských

zařízení

Podlahář

Sklenář

Štukatér

Tesař

Vodař

Montér

suchých staveb

Zedník

Kamnář

Pokrývač

Malíř a

lakýrník

28

4. etapa 2)

 

36-45-L/52

Technik plynových zařízení a tepelných soustav

36-45-M/01

Technická zařízení budov12

23-66-H/001

36-52-H/01

36-52-H/02

Mechanik

opravář13

Instalatér

Mechanik

plynových

zařízení

28

4. etapa 2)

 

 

 

36-45-L/505

Technik plynových zařízení a tepelných soustav

 

 

 

 

37 Doprava a spoje

 

37-42-L/51

Logistické a finanční služby

37-41-M/01

Provoz a ekonomika dopravy14

37-51-H/01

37-52-H/01

Manipulant poštovního provozu a přepravy Železničář

28

4. etapa 2)

 

 

 

37-41-L/503

Dopravní provoz

 

 

 

 

 

 

 

37-42-M/01

Logistické a finanční služby15

 

 

 

 

 

 

 

37-42-L/501

Poštovní provoz

 

 

 

 

39 Speciální a interdisciplinární obory

 

39-41-L/51

Autotronik

39-41-L/01

Autotronik16

26-57-H/01

23-68-H/01

Autoelektrikář

Mechanik

opravář

motorových

vozidel

3, 7a, 9a

4. etapa 2)

 

 

 

26-46-L/505

Autoelektronika

 

 

 

 

41 Zemědělství a lesnictví

 

41-43-L/51

Rybářství

41-43-M/01

Rybářství17

41-53-H/01

Rybář

1, 4, 8a, 19, 27

4. etapa 2)

 

 

 

41-41-L/504

Zemědělství - rybářství

 

 

 

 

 

41-43-L/52

Trenérství dostihových a sportovních koní

41-43-L/507

Trenérství dostihových a sportovních koní

41-51-H/01

41-53-H/02

Zemědělec -farmář Jezdec a chovatel koní

l,4,7a,8b, 11,19

3. etapa 1)

 

41-44-L/51

Zahradnictví

41-44-M/01

Zahradnictví18

41-51-H/02

41-52-H/01

Včelař Zahradník

4, 9a, 10, 19, 27

4. etapa 2)

 

 

 

41-44-L/501

Zahradnictví

 

 

 

 

 

41-45-L/51

Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství

41-45-M/01

Mechanizace a služby19

23-68-H/01

41-51-H/01

41-52-H/01

41-54-H/01

41-55-H/01

41-56-H/01

41-56-H/02

41-57-H/01

Mechanik

opravář

motorových

vozidel

Zemědělec -

farmář

Zahradník

Podkovář a

zemědělský

kovář

Opravář

zemědělských

strojů

Lesní

mechanizátor Opravář lesnických strojů

Zpracovatel dřeva

4, 9b, 27

4. etapa 2)

 

 

 

41-41-L/503

Zemědělství

 

 

 

 

 

 

 

41-45-L/505

Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství

 

 

 

 

 

 

 

41-46-L/502

Lesní hospodářství

 

 

 

 

53 Zdravotnictví

 

53-41-L/51

Zdravotnický asistent

53-41-M/01

Zdravotnický asistent20

53-41-H/01

Ošetřovatel

1, 4, 7a, 8a, 9a, 11, 16, 21,23

4. etapa 2)

64 Podnikání v oborech, odvětví

 

64-41 -L/51

Podnikání21

63-41-L/501

Ekonomika a řízení obchodních a výrobních firem

 

 

28

3. etapa 1)

 

 

 

63-41-L/503

Podnikání, obchod a služby

 

 

 

 

 

 

 

63-41-L/504

Podnikání a management

 

 

 

 

 

 

 

63-41-L/505

Podnikatel

 

 

 

 

 

 

 

63-41-L/506

Základy podnikání

 

 

 

 

 

 

 

63-41-L/507

Podnikové hospodaření

 

 

 

 

 

 

 

63-41-L/509

Podnikatel pro obchod a služby

 

 

 

 

 

 

 

63-41-L/510

Podnikatelství pro obchod a peněžnictví

 

 

 

 

 

 

 

63-41-L/511

Podnikatelství malých firem

 

 

 

 

 

 

 

63-41-L/512

Podnikatelská administrativa

 

 

 

 

 

 

 

63-41-L/513

Podnikatel pro obchod s rozšířeným jazykovým vyučováním

 

 

 

 

 

 

 

63-41-L/514

Obchodní manager

 

 

 

 

 

 

 

63-41-L/515

Obchodně podnikatelské činnosti

 

 

 

 

 

 

 

63-41-L/516

Provoz a řízení obchodních a výrobních firem

 

 

 

 

 

 

 

63-42-L/502

Technickohospodářské a správní činnosti

 

 

 

 

 

 

 

64-41-L/524

Podnikání

 

 

 

 

 

 

 

69-41-L/502

Vlasová kosmetika22

 

 

 

 

65 Gastronomie, hotelnictví a turismus

 

65-41-L/51

Gastronomie

65-41-L/01

Gastronomie23

65-51-H/01

Kuchař - číšník

26

4. etapa 2)

 

 

 

65-41-L/502

Veřejné stravování

 

 

 

 

 

 

 

65-41-L/503

Gastronomické služby

 

 

 

 

 

 

 

65-41-L/504

Společné stravování

 

 

 

 

 

 

 

65-42-L/502

Podnikatelství pro hotely a cestovní ruch

 

 

 

 

66 Obchod

 

66-41-L/51

Obchodník

66-41-L/01

Obchodník24

66-51-H/01

Prodavač

28

4. etapa 2)

 

 

 

66-41-L/501

Provoz obchodu

 

 

 

 

 

 

 

66-44-L/501

Skladové hospodářství

 

 

 

 

 

66-42-L/51

Propagace

66-42-L/503

Propagace

66-52-H/01

Aranžér

9a

4. etapa 2)

68 Právo, právní a veřejnosprávní činnost

 

68-42-L/51

Bezpečnostní služby25

68-42-L/501

Veřejně pořádková činnost

 

 

23, 27

4. etapa 2)

 

 

 

68-42-L/503

Veřejnoprávní ochrana

 

 

 

 

69 Osobní a provozní služby

 

69-41 -L/51

Masér sportovní a rekondiční

69-41-L/02

Masér sportovní a rekondiční26

69-53-H/01

Rekondiční a

sportovní

masér

7a, 8a, 9a, 23, 26

4. etapa 2)

 

69-41-L/52

Vlasová kosmetika

69-41-L/502

Vlasová kosmetika

69-51-H/01

Kadeřník

2, 4, 7a, 9a, 22, 26

3)

75 Pedagogika, učitelství a sociální péče

 

75-41-L/51

Sociální činnost27

75-31-L/501

Vychovatelství pro ústavy sociální péče

 

 

23

3)

82 Umění a užité umění

 

82-51-L/51

Umělecké řemeslné práce

82-41 -L/501

Textilní výtvarnictví

82-51-H/01

82-51-H/02

82-51-H/03

82-51-H/04

82-51-H/05

82-51-H/06

82-51-H/07

82-51-H/08

82-51-H/09

Umělecký kovář a zámečník, pasíř

Umělecký

truhlář a řezbář

Zlatník a

klenotník

Umělecký

keramik

Vlásenkář a

maskér

Umělecký

štukatér

Umělecký

pozlacovač

Umělecký

sklenář

Umělecký

rytec

4,7a,9a,19

3. etapa 1)

 

 

 

82-41-L/503

Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů - umělecké zámečnictví a kovářství

 

 

 

 

 

 

 

82-42-L/501

Konzervátorství a restaurátorství

 

 

 

 

 

 

 

82-51-L/02

Uměleckořemeslné zpracování dřeva28

 

 

 

 

 

 

 

82-51 -L/501

Umělecké řemeslné práce

 

 

 

 

 

 

 

82-51-L/536

Scénická tvorba

 

 

 

 

Poznámky k tab. D5:

1)

Obory vzdělání nástavbového studia poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou s platností od školního roku 2009/2010 počínaje 1. ročníkem.

2)

Obory vzdělání nástavbového studia poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou s platností od školního roku 2010/2011 počínaje 1. ročníkem.

3)

Obory vzdělání nástavbového studia poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou s platností od školního roku 2013/2014 počínaje 1. ročníkem.

__________

1 Pouze při zaměření na mechanika optických přístrojů.

2 Platí pouze pro obor vzdělání nástavbového studia.

3 Platí pouze pro obor vzdělání nástavbového studia.

4 Platí pouze pro obor vzdělání nástavbového studia.

5 Platí pouze pro obor vzdělání nástavbového studia.

6 Platí pouze pro obor vzdělání nástavbového studia.

7 Platí pouze pro obor vzdělání nástavbového studia.

8 Platí pouze pro obor vzdělání nástavbového studia.

9 Platí pouze pro obor vzdělání nástavbového studia.

10 Platí pouze pro obor vzdělání nástavbového studia.

11 Platí pouze pro obor vzdělání nástavbového studia.

12 Platí pouze pro obor vzdělání nástavbového studia.

13 Pouze při zaměření na plynová zařízení.

14 Platí pouze pro obor vzdělání nástavbového studia.

15 Platí pouze pro obor vzdělání nástavbového studia.

16 Platí pouze pro obor vzdělání nástavbového studia.

17 Platí pouze pro obor vzdělání nástavbového studia.

18 Platí pouze pro obor vzdělání nástavbového studia.

19 Platí pouze pro obor vzdělání nástavbového studia.

20 Platí pouze pro obor vzdělání nástavbového studia.

21 Pro všechny absolventy tříletých oborů vzdělání s výučním listem.

22 Platí pouze pro obor vzdělání s odborným zaměřením na podnikání ve vlasové kosmetice.

23 Platí pouze pro obor vzdělání nástavbového studia.

24 Platí pouze pro obor vzdělání nástavbového studia.

25 Pro všechny absolventy tříletých oborů vzdělání s výučním listem.

26 Platí pouze pro obor vzdělání nástavbového studia.

27 Pro všechny absolventy tříletých oborů vzdělání s výučním listem.

28 Platí pouze pro obor vzdělání nástavbového studia.“.

 

13.

V Příloze č. 1 v oddíle E části E2 se pod řádek

 

37-41-N/..

Doprava

28

 

vkládá nový řádek tabulky, který zní:

 

37-42-N/..

Poštovnictví a logistika

28

3)

“.

 

14.

V Příloze č. 1 v oddíle E se na konci části E2 doplňuje poznámka k tabulce E2 č. 3, která zní:

3)

Obor vzdělání poskytující vyšší odborné vzdělání s platností od školního roku 2013/2014 počínaje 1. ročníkem.“.

 

15.

V Příloze č. 1 v oddíle F část F1 včetně nadpisu zní:

F1) Obory vzdělání poskytující vzdělání v konzervatoři

Skupina

Kód

Obor vzdělání, pro který byl vydán rámcový vzdělávací program

Kód nahrazovaného oboru vzdělání

Nahrazovaný obor vzdělání

Zdravotní omezení podle

přílohy č. 2 k tomuto nařízení vlády

Poznámky

1

2

3

4

5

8

9

82 Umění a užité umění

 

 

 

 

 

82-44-M/01

Hudba

82-44-M/001

Hudba

28

4. etapa 1)

 

82-45-M/01

Zpěv

82-45-M/001

Zpěv

28

4. etapa 1)