Čekejte, prosím...
A A A
Rešerše
403/2013 Sb. znění účinné od 1. 1. 2014

403

 

VYHLÁŠKA

ze dne 5. prosince 2013,

kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 245/2002 Sb.,

o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách provádění lovu,

ve znění vyhlášky č. 480/2002 Sb.

 

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 68 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění zákona č. 59/2003 Sb., k provedení § 42 odst. 2:

Čl. I

Vyhláška č. 245/2002 Sb., o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách provádění lovu, ve znění vyhlášky č. 480/2002 Sb., se mění takto:

1.

V § 1 písmeno l) zní:

l)

prase divoké – kňour a bachyně, kromě bachyně vodící selata, od 1․ srpna do 31. ledna s výjimkou uvedenou v § 2 odst. 1 a 2; sele a lončák od 1. ledna do 31. prosince,“.

 

2.

V § 1 písmeno n) zní:

n)

sika japonský – jelen a laň od 1. srpna do 15. ledna s výjimkou uvedenou v § 2 odst. 1 a kolouch od 1. srpna do 30. dubna s výjimkou uvedenou v § 2 odst. 1,“.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014.

Ministr:

Ing. Toman, CSc., v. r.