Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

354/2020 Sb. znění účinné od 1. 9. 2020

354

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 17. srpna 2020,

kterým se mění nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání

v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů

 

Vláda nařizuje podle § 3 odst. 4 a § 58 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 472/2011 Sb. a zákona č. 284/2020 Sb.:

Čl. I

Nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění nařízení vlády č. 367/2012 Sb., nařízení vlády č. 167/2014 Sb., nařízení vlády č. 197/2015 Sb. a nařízení vlády č. 144/2018 Sb., se mění takto:

1.

V § 2 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Onemocnění nebo zdravotní obtíže pro účely podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělávání stanovené v bodě 27 přílohy č. 2 k tomuto nařízení platí pro všechny obory vzdělání škol zřizovaných Ministerstvem obrany.“.

 

2.

V příloze č. 1 oddílu D tabulce D2 se odkaz na poznámku č. 11 včetně poznámky k tabulce zrušuje.

 

3.

V příloze č. 1 se na konci oddílu D doplňuje tabulka D6, která včetně nadpisu a poznámky k tabulce zní:

D6) Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem a střední vzdělání s maturitní zkouškou

 

Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem kategorie dosaženého vzdělání H v rámci středního vzdělávání s maturitní zkouškou kategorie dosaženého vzdělání L0

skupina

Obor vzdělání s maturitní zkouškou kategorie dosaženého vzdělání L0

Nejvyšší počet žáků na učitele OV v 1. roč.

Nejvyšší počet žáků na učitele OV v 2. a 3. roč.

Zdravotní omezení podle přílohy č. 2 k tomuto nařízení vlády

Doplňující obor vzdělání s výučním listem kategorie dosaženého vzdělání H

21

21-41-L/01 Hutník operátor

12

12

1, 2, 4, 8a, 11, 19,21, 22

21-52 H/01 Hutník

21

21-44-L/01 Technik modelových zařízení

12

12

2, 3, 5, 7a, 8a, 11, 19, 20,21,22

21-53-H/01 Modelář

23

23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení

12

12

2, 4, 5, 7a, 9a, 19

23-51-H/01 Strojní mechanik

23

23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení

12

12

2, 4, 5, 7a, 9a, 19

23-52-H/01 Nástrojař

23

23-45-L/01 Mechanik seřizovač

12

12

1, 3, 7a, 19

23-56-H/01 Obráběč kovů

23

23-45-L/01 Mechanik seřizovač

12

12

1, 3, 7a, 19

26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje

23

23-62-L/01 Optik

12

12

1, 3

23-62-H/01 Jemný mechanik

23

23-69-L/01 Technik puškař

12

12

3, 7a, 19, 20, 27

23-69-H/01 Puškař

26

26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik

12

8

3,22

26-51-H/01 Elektrikář

26

26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik

12

8

3,22

26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje

28

28-42-L/01 Chemik operátor

17

12

4, 9a, 10

28-52-H/01 Chemik

31

31-43-L/01 Oděvní technik

12

12

4, 9a, 19, 22

31-58-H/01 Krejčí

33

33-41-L/01 Operátor dřevařské a nábytkářské výroby

12

12

9a, 19

33-56-H/01 Truhlář

34

34-52-L/01 Tiskař na polygrafických strojích

7

7

4, 7a, 9a, 19, 22

34-52-H/01 Tiskař na polygrafických strojích

34

34-53-L/01 Reprodukční grafik pro média

7

7

9a, 22

34-53-H/01 Reprodukční grafik

39

39-41-L/01 Autotronik

12

12

3, 7a, 9a

23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel

39

39-41-L/01 Autotronik

12

12

3, 7a, 9a

26-57-H/01 Autoelektrikář

39

39-41-L/02 Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení

12

7

19

36-52-H/01 Instalatér

65

65-41-L/01 Gastronomie

17

12

4, 9a, 19, 26

65-51-H/01 Kuchař - číšník

66

66-44-L/01 Obchodník

12

12

1

66-51-H/01 Prodavač

69

69-41-L/02 Masér sportovní a rekondiční

15

10

7a, 8a, 9a, 16, 23,26

69-53-H/01 Rekondiční a sportovní masér

82

82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva

6

6

4, 8a, 9a, 19

82-51-H/02 Umělecký truhlář a řezbář

82

82-51-L/01 Uměleckořemeslné zpracování kovů

6

6

4, 7a, 9a, 19

82-51-H/01 Umělecký kovář a zámečník, pasíř

82

82-51-L/01 Uměleckořemeslné zpracování kovů

6

6

4, 7a, 9a, 19

23-52-H/01 Nástrojař

82

82-51-U/01 Uměleckořemeslné zpracování kovů

6

6

4, 7a, 9a, 19

23-57-H/01 Kovář

82

82-51-U/04 Uměleckořemeslné zpracování kamene a keramiky

6

6

4, 7a, 8a, 9a, 19

82-51-H/04 Umělecký keramik

82

82-51-U/04 Uměleckořemeslné zpracování kamene a keramiky

6

6

4, 7a, 8a, 9a, 19

36-54-H/01 Kameník

82

82-51-U/05 Uměleckořemeslné zpracování skla

6

6

2, 3, 5, 7s, 9a, 19

28-58-H/01 Sklář - Výrobce a zušlechťovatel skla

 

Poznámka k tab․ D6:

Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem a střední vzdělání s maturitní zkouškou s platností od školního roku 2021/2022.“.

Čl. II

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. září 2020.

Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy:

Ing. Plaga, Ph.D., v. r.