Čekejte, prosím...
A A A
522/2020 Sb. znění účinné od 10. 12. 2020 do 14. 2. 2021

Usnesení pozbylo účinnosti s koncem nouzového stavu, tj. 14. 2. 2021.

522

 

USNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 10. prosince 2020 č. 1295

o změně krizových opatření

 

V návaznosti na usnesení vlády č. 957 ze dne 30. září 2020, kterým vláda v souladu s čl. 56 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. b) až e) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona.

Vláda

 

I.

mění dobu účinnosti:

1.

usnesení vlády ze dne 20. listopadu 2020 č. 1202, vyhlášeného pod č. 478/2020 Sb.,

2.

usnesení vlády ze dne 30. listopadu 2020 č. 1263, vyhlášeného pod č. 499/2020 Sb.,

3.

usnesení vlády ze dne 30. listopadu 2020 č. 1264, vyhlášeného pod č. 500/2020 Sb.,

4.

usnesení vlády ze dne 7. prosince 2020 č. 1290, vyhlášeného pod č. 511/2020 Sb.,

tak, že se jejich účinnost prodlužuje do dne 23. prosince 2020 do 23:59 hod.;

 

II.

mění usnesení vlády ze dne 7. prosince 2020 č. 1290, vyhlášené pod č. 511/2020 Sb., tak, že:

1.

v bodě I.2 písmeno c) zní:

c)

užití lyžařských vleků a lanových drah veřejností v souvislosti s užitím lyžařských tratí; tím není dotčeno užití lanových drah jejich provozovateli nebo veřejností pro jiné účely dopravy osob nebo pro účely přepravy zboží a materiálu,“,

 

2.

v bodě II.11 písmeno e) zní:

e)

zakazuje se prodávat rozlévané nebo na místě připravované nápoje k okamžité konzumaci v případě prodeje z provozovny stravovacích služeb zákazníkovi mimo její vnitřní prostory (např․ výdejové okénko),“,

 

3.

v bodě II.13 písmeno c) zní:

c)

zakazuje se provozovat stravovací služby a prodávat rozlévané nebo na místě připravované nápoje,“.

Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.