Čekejte, prosím...
A A A
594/2020 Sb. znění účinné od 24. 12. 2020 do 14. 2. 2021

Usnesení pozbylo účinnosti s koncem nouzového stavu, tj. 14. 2. 2021.

594

 

USNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 23. prosince 2020 č. 1374

o změně krizových opatření

 

V návaznosti na usnesení vlády č. 957 ze dne 30. září 2020, kterým vláda v souladu s čl. 56 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. b) až e) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona.

Vláda s účinností od 24. prosince 2020 od 00:00 hod.

 

I. mění dobu účinnosti:

1.

usnesení vlády ze dne 20. listopadu 2020 č. 1202, vyhlášeného pod č. 478/2020 Sb., ve znění usnesení vlády ze dne 10. prosince 2020 č. 1295, vyhlášeného pod č. 522/2020 Sb.,

2.

usnesení vlády ze dne 14. prosince 2020 č. 1332, vyhlášeného pod č. 533/2020 Sb., ve znění usnesení vlády ze dne 17. prosince 2020 č. 1341, vyhlášeného pod č. 564/2020 Sb.,

3.

usnesení vlády ze dne 14. prosince 2020 č. 1334, vyhlášeného pod č. 535/2020 Sb., ve znění usnesení vlády ze dne 17. prosince 2020 č. 1341, vyhlášeného pod č. 564/2020 Sb.,

4.

bodů I. a II. usnesení vlády ze dne 14. prosince 2020 č. 1335, vyhlášeného pod č. 536/2020 Sb.,

tak, že se jejich účinnost prodlužuje do dne 26. prosince 2020 do 23:59 hod.;

 

II. mění dobu účinnosti usnesení vlády ze dne 30. listopadu 2020 č. 1264, vyhlášeného pod č. 500/2020 Sb., ve znění usnesení vlády ze dne 10. prosince 2020 č. 1295, vyhlášeného pod č. 522/2020 Sb., tak, že se jeho účinnost prodlužuje do dne 10. ledna 2021 do 23:59 hod.;

 

III. mění usnesení vlády ze dne 14. prosince 2020 č. 1332, vyhlášené pod č. 533/2020 Sb., ve znění usnesení vlády ze dne 17. prosince 2020 č. 1341, vyhlášeného pod č. 564/2020 Sb., tak, že bod I/5 nově zní:

5.

maloobchodní prodej a prodej a poskytování služeb v provozovnách ve státní svátek a v ostatní svátek po celý den, dne 24. prosince 2020 však pouze v čase mezi 12:00 hod. až 23:59 hod., a v ostatní dny v čase mezi 23:00 hod. až 04:59 hod. s tím, že tento zákaz se nevztahuje na činnosti, které nejsou živností podle živnostenského zákona, a na provozování

a)

čerpacích stanic s palivy a mazivy,

b)

lékáren,

c)

prodejen v místech zvýšené koncentrace cestujících na letištích, železničních stanicích a autobusových nádražích,

d)

prodejen ve zdravotnických zařízeních,

e)

provozoven stravovacích služeb v rozsahu podle bodu I/1,

f)

půjčoven a servisů sportovního vybavení, lyžařských škol, infocenter, parkovišť a parkovacích domů v lyžařských areálech,

g)

lyžařských vleků;“;

 

IV. mění usnesení vlády ze dne 14. prosince 2020 č. 1334, vyhlášené pod č. 535/2020 Sb․, ve znění usnesení vlády ze dne 17. prosince 2020 č. 1341, vyhlášeného pod č. 564/2020 Sb., tak, že:

1.

za bod I/6 se vkládá nový bod I/7, který zní:

7.

cesty na shromáždění pořádané církví nebo náboženskou společností a účasti na něm v čase od 24. prosince 2020 od 23:00 hod. do 25. prosince 2020 do 01:59 hod.,“.

Dosavadní bod I/7 se označuje jako bod I/8.

 

2.

v bodu IV. písmeno b) zní:

b)

shromáždění pořádaného církví nebo náboženskou společností v kostele nebo v jiné místnosti určené pro náboženské obřady se nesmí účastnit více účastníků, než odpovídá obsazenosti nejvýše 20 % míst k sezení, přičemž účastníci, s výjimkou osob vedoucích nebo zajišťujících obřad, po většinu času sedí na sedadlech, dodržují, s výjimkou členů domácnosti, minimální rozestupy 2 metry mezi účastníky sedícími v jedné řadě sedadel, před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce, nedochází k podávání ruky při pozdravení pokoje a v rámci shromáždění nedochází k hromadnému zpěvu s výjimkou, kdy zpěváci nebo sbor jsou oddělení od ostatních účastníků shromáždění tak, aby bylo zabráněno šíření kapének;“.

Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.