Čekejte, prosím...
A A A
144/2021 Sb. znění účinné od 31. 3. 2021

144

 

SDĚLENÍ

Ministerstva práce a sociálních věcí

ze dne 22. března 2021

o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí sděluje, že u něj byly uloženy tyto kolektivní smlouvy vyššího stupně:

1.

Kolektivní smlouva vyššího stupně na roky 2021 – 2024 uzavřená mezi

Odborovým svazem dopravy

a

Svazem dopravy České republiky – sekcí silniční dopravy;

2.

Kolektivní smlouva vyššího stupně na rok 2021 uzavřená mezi

Odborovým svazem pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v České republice,

Česko-moravským odborovým sdružením

a

Asociací českého papírenského průmyslu;

3.

Odborovým svazem pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v České republice

a

Asociací lesnických a dřevozpracujících podniků;

4.

Kolektivní smlouva vyššího stupně uzavřená mezi

Elektrotechnickou asociací České republiky

a

Odborovým svazem KOVO.

Ministryně:

Dipl.-Pol. Maláčová, MSc., v. r.