Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

171/2021 Sb. znění účinné od 26. 5. 2021

171

 

VYHLÁŠKA

ze dne 15. dubna 2021

o stanovení výše náhrad výdajů za odborné úkony prováděné Státním ústavem pro kontrolu léčiv

podle zákona o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro

 

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 96 odst. 2 zákona č. 268/2014 Sb., o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, ve znění zákona č. 96/2021 Sb., k provedení § 94 odst. 3 tohoto zákona:

§ 1

(1)

Specifikace odborných úkonů, způsob stanovení výše náhrady výdajů na provedení odborných úkonů v rámci jednotlivých činností, maximální výše náhrady výdajů na provedení odborných úkonů v rámci jednotlivých činností a výše záloh na náhrady výdajů na provedení odborných úkonů v rámci jednotlivých činností podle § 94 odst. 2 písm. a) až c) zákona o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro je stanovena v Sazebníku náhrad výdajů za odborné úkony provedené Státním ústavem pro kontrolu léčiv podle zákona o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, který je uveden v příloze k této vyhlášce.

(2)

Výše náhrady výdajů je stanovena jako násobek počtu hodin práce za provedení odborného úkonu a výše výdajů na 1 hodinu práce 1 člověka, která zahrnuje mzdové a režijní výdaje.

§ 2

Zrušovací ustanovení

Vyhláška č. 61/2015 Sb․, o stanovení výše náhrad výdajů za odborné úkony provedené Státním ústavem pro kontrolu léčiv podle zákona o zdravotnických prostředcích, se zrušuje.

§ 3

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 26. května 2021.

Ministr zdravotnictví:

prof. MUDr. Arenberger, DrSc., MBA, v. r.

Příloha

Sazebník náhrad výdajů za odborné úkony provedené Státním ústavem pro kontrolu léčiv podle zákona o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro

Kód

Kategorie odborného úkonu

[podle § 94 odst. 2 písm. a) až c) zákona]

Specifikace odborného úkonu a způsob stanovení výše náhrady výdajů

Výše záloh na náhrady výdajů

Maximální výše náhrady výdajů

IVD-001

vypracování odborného posudku nebo stanoviska podle § 94 odst. 2 písm. a) zákona

Odborné úkony související s vypracováním odborného posudku nebo stanoviska k povaze diagnostického prostředku in vitro

Výše náhrady výdajů za 1 hodinu práce činí 900 Kč

7 200 Kč

9 000 Kč

IVD-002

vypracování odborného posudku nebo stanoviska podle § 94 odst. 2 písm. a) zákona

Odborné úkony související s vypracováním odborného posudku nebo stanoviska k zatřídění diagnostického prostředku in vitro

Výše náhrady výdajů za 1 hodinu práce činí 900 Kč

7 200 Kč

9 000 Kč

IVD-003

poskytnutí odborné konzultace podle § 94 odst. 2 písm. b) zákona

Odborné úkony související s poskytováním hodinové ústní konzultace k povaze a zatřídění diagnostického prostředku in vitro, včetně odborné přípravy na konzultaci

Výše náhrady výdajů za 1 hodinu práce činí 900 Kč

4 500 Kč

7 200 Kč

IVD-004

příprava a provedení vzdělávací činnosti podle § 94 odst. 2 písm. c) zákona

Odborné úkony související s prováděním vzdělávací činnosti, včetně odborné přípravy v individuálním časovém rozsahu podle povahy požadované vzdělávací činnosti

Výše náhrady výdajů za 1 hodinu práce činí 900 Kč

Výše záloh je stanovena na základě

předpokládaného časového rozsahu, který je stanoven Státním ústavem pro kontrolu léčiv na základě žádosti před zahájením poskytování odborného úkonu

900 Kč/hod