Čekejte, prosím...
A A A
178/2021 Sb. znění účinné od 1. 5. 2021

178

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 19. dubna 2021

o stanovení vzoru formuláře žádosti o povolení zahraniční investice a návrhu na konzultaci

 

Vláda nařizuje podle § 9 odst. 4 zákona č. 34/2021 Sb., o prověřování zahraničních investic a o změně souvisejících zákonů (zákon o prověřování zahraničních investic):

§ 1

Vzor formuláře žádosti o povolení zahraniční investice a návrhu na konzultaci je uveden v příloze k tomuto nařízení.

§ 2

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. května 2021.

Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.

 

Místopředseda vlády,

ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy:

doc. Ing. Havlíček, Ph.D., MBA, v. r.