Čekejte, prosím...
A A A
185/2021 Sb. znění účinné od 25. 5. 2021

185

 

VYHLÁŠKA

ze dne 20. dubna 2021

o vydání zlaté mince „Městská památková rezervace Cheb“ po 5 000 Kč

 

Česká národní banka stanoví podle § 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 442/2000 Sb. a zákona č. 89/2018 Sb․:

§ 1

(1)

Dnem 25. května 2021 se v rámci cyklu „Městské památkové rezervace“ vydává zlatá mince „Městská památková rezervace Cheb“ po 5 000 Kč (dále jen „mince“).

(2)

Mince se vydává v běžném provedení a ve zvláštním provedení s leštěným polem mince a matovým reliéfem (dále jen „zvláštní provedení“).

(3)

Mince se razí ze zlata o ryzosti 999.9. Hmotnost mince je 15,55 g, její průměr 28 mm a síla 1,9 mm. Při ražbě mince je přípustná odchylka v ryzosti zlata nahoru 0,01 %, odchylka v hmotnosti nahoru 0,062 g, odchylka v průměru 0,1 mm a odchylka v síle 0,15 mm. Hrana mince v běžném provedení je vroubkovaná, hrana mince ve zvláštním provedení je hladká.

§ 2

(1)

Na lícní straně mince je vyobrazen jedinečný komplex chebských dřevěných krovů, do kterého jsou zakomponována heraldická zvířata z velkého státního znaku, a to uprostřed český lev, vpravo od něj je moravská orlice a vlevo od něj slezská orlice. Na levém spodním trámu se nachází označení nominální hodnoty mince se zkratkou peněžní jednotky „5 000 Kč“ a značka České mincovny, která je tvořena písmeny „Č“ a „M“. Po obvodu mince je uveden text „MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ REZERVACE“ a text „ČESKÁ REPUBLIKA“. Texty jsou od sebe odděleny tečkou.

(2)

Na rubové straně mince je koláž nejvýznamnějších architektonických památek, které jsou ztvárněny na půdorysu Městské památkové rezervace Cheb. Po obvodu mince je v opisu text „MĚSTO CHEB“ a ročník ražby „2021“. Iniciála autora Jiřího Hanuše, DiS., která je tvořena písmenem „H“ v rámečku, se nachází při levém spodním okraji půdorysu Městské památkové rezervace Cheb.

(3)

Vyobrazení mince je uvedeno v příloze k této vyhlášce.

§ 3

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 25. května 2021.

Guvernér:

Ing. Rusnok v. r.

Příloha

Vyobrazení zlaté mince „Městská památková rezervace Cheb“ po 5 000 Kč

(lícní a rubová strana)