Čekejte, prosím...
A A A
220/2021 Sb. znění účinné od 1. 7. 2021 do 31. 12. 2021

Zákon nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2022, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 10, čl. III bodů 2 až 4 a 47 až 50, čl. V bodů 1 a 2, čl. VII bodů 2 a 4 až 6 a čl. XIV, která nabývají účinnosti dnem 1. 7. 2021.

Dále s vyjímkou ustanovení čl. I bodů 15, 20, 21, 27, 40, 46, 47 a 53, čl. III bodů 20, 40, 41, 43 a 44 a čl. VIII bodů 8, 9 a 15, která nabývají účinnosti dnem 1. 7. 2023.

Ustanovení čl. VIII bodu 9, pokud jde o § 102d odst. 8, pozbývá platnosti dnem 1. 8. 2023.

220

 

ZÁKON

ze dne 25. května 2021,

kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád),

ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

zákon č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační službě a o změně zákona č. 2/1969 Sb.,

o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky,

ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

a zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (zákon o Probační a mediační službě),

ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna trestního řádu (čl. 1-2)

Čl. I

Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění zákona č. 57/1965 Sb., zákona č. 58/1969 Sb., zákona č. 149/1969 Sb., zákona č. 48/1973 Sb., zákona č. 29/1978 Sb., zákona č. 43/1980 Sb., zákona č. 159/1989 Sb., zákona č. 178/1990 Sb., zákona č. 303/1990 Sb., zákona č. 558/1991 Sb., zákona č. 25/1993 Sb., zákona č. 115/1993 Sb., zákona č. 292/1993 Sb., zákona č. 154/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 214/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 8/1995 Sb., zákona č. 152/1995 Sb., zákona č. 150/1997 Sb., zákona č. 209/1997 Sb., zákona č. 148/1998 Sb., zákona č. 166/1998 Sb., zákona č. 191/1999 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 227/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 77/2001 Sb., zákona č. 144/2001 Sb., zákona č. 265/2001 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 424/2001 Sb., zákona č. 200/2002 Sb., zákona č. 226/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 218/2003 Sb., zákona č. 279/2003 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 283/2004 Sb., zákona č. 539/2004 Sb., zákona č. 587/2004 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 45/2005 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 239/2005 Sb., zákona č. 394/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 79/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 113/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 253/2006 Sb., zákona č. 321/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 179/2007 Sb., zákona č. 345/2007 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 90/2008 Sb., zákona č. 121/2008 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 135/2008 Sb., zákona č. 177/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 301/2008 Sb., zákona č. 384/2008 Sb., zákona č. 457/2008 Sb., zákona č. 480/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 52/2009 Sb., zákona č. 218/2009 Sb., zákona č. 272/2009 Sb., zákona č. 306/2009 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 163/2010 Sb., zákona č. 197/2010 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 219/2010 Sb., zákona č. 150/2011 Sb., zákona č. 181/2011 Sb., zákona č. 207/2011 Sb., zákona č. 330/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 348/2011 Sb., zákona č. 357/2011 Sb., zákona č. 459/2011 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 43/2012 Sb., zákona č. 193/2012 Sb., zákona č. 273/2012 Sb., zákona č. 390/2012 Sb., zákona č. 45/2013 Sb., zákona č. 105/2013 Sb., zákona č. 141/2014 Sb., zákona č. 77/2015 Sb., zákona č. 86/2015 Sb., zákona č. 150/2016 Sb., zákona č. 163/2016 Sb., zákona č. 243/2016 Sb., zákona č. 264/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 301/2016 Sb., zákona č. 455/2016 Sb., zákona č. 55/2017 Sb., zákona č. 56/2017 Sb., zákona č. 57/2017 Sb., zákona č. 58/2017 Sb., zákona č. 59/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 204/2017 Sb., zákona č. 178/2018 Sb., zákona č. 287/2018 Sb., zákona č. 111/2019 Sb., zákona č. 203/2019 Sb., zákona č. 255/2019 Sb., zákona č. 315/2019 Sb., zákona č. 114/2020 Sb., zákona č. 165/2020 Sb. a zákona č. 333/2020 Sb., se mění takto:

1.

zatím neúčinný

 

2.

zatím neúčinný

 

3.

zatím neúčinný

 

4.

zatím neúčinný

 

5.

zatím neúčinný

 

6.

zatím neúčinný

 

7.

zatím neúčinný

 

8.

zatím neúčinný

 

9.

zatím neúčinný

 

10.

V § 158 odst. 6 se za větu první vkládá věta „Je-li úřední záznam podepsán osobou podávající vysvětlení, bude jí na žádost poskytnuta jeho kopie.“.

 

11.

zatím neúčinný

 

12.

zatím neúčinný

 

13.

zatím neúčinný

 

14.

zatím neúčinný

 

15.

zatím neúčinný

 

16.

zatím neúčinný

 

17.

zatím neúčinný

 

18.

zatím neúčinný

 

19.

zatím neúčinný

 

20.

zatím neúčinný

 

21.

zatím neúčinný

 

22.

zatím neúčinný

 

23.

zatím neúčinný

 

24.

zatím neúčinný

 

25.

zatím neúčinný

 

26.

zatím neúčinný

 

27.

zatím neúčinný

 

28.

zatím neúčinný

 

29.

zatím neúčinný

 

30.

zatím neúčinný

 

31.

zatím neúčinný

 

32.

zatím neúčinný

 

33.

zatím neúčinný

 

34.

zatím neúčinný

 

35.

zatím neúčinný

 

36.

zatím neúčinný

 

37.

zatím neúčinný

 

38.

zatím neúčinný

 

39.

zatím neúčinný

 

40.

zatím neúčinný

 

41.

zatím neúčinný

 

42.

zatím neúčinný

 

43.

zatím neúčinný

 

44.

zatím neúčinný

 

45.

zatím neúčinný

 

46.

zatím neúčinný

 

47.

zatím neúčinný

 

48.

zatím neúčinný

 

49.

zatím neúčinný

 

50.

zatím neúčinný

 

51.

zatím neúčinný

 

52.

zatím neúčinný

 

53.

zatím neúčinný

 

54.

zatím neúčinný

 

55.

zatím neúčinný

 

56.

zatím neúčinný

 

57.

zatím neúčinný

 

58.

zatím neúčinný

 

59.

zatím neúčinný

 

60.

zatím neúčinný

 

61.

zatím neúčinný

 

62.

zatím neúčinný

 

63.

zatím neúčinný

 

64.

zatím neúčinný

 

65.

zatím neúčinný

 

66.

zatím neúčinný

 

67.

zatím neúčinný

 

68.

zatím neúčinný

 

69.

zatím neúčinný

 

70.

zatím neúčinný

 

71.

zatím neúčinný

 

72.

zatím neúčinný

 

73.

zatím neúčinný

 

74.

zatím neúčinný

 

75.

zatím neúčinný

 

76.

zatím neúčinný

 

77.

zatím neúčinný

 

78.

zatím neúčinný

 

79.

zatím neúčinný

 

80.

zatím neúčinný

 

81.

zatím neúčinný

 

82.

zatím neúčinný

 

83.

zatím neúčinný

 

84.

zatím neúčinný

 

85.

zatím neúčinný

 

86.

zatím neúčinný

 

87.

zatím neúčinný

 

88.

zatím neúčinný

 

89.

zatím neúčinný

 

90.

zatím neúčinný

 

91.

zatím neúčinný

 

92.

zatím neúčinný

 

93.

zatím neúčinný

 

94.

zatím neúčinný

 

95.

zatím neúčinný

 

96.

zatím neúčinný

 

97.

zatím neúčinný

 

98.

zatím neúčinný

 

99.

zatím neúčinný

 

100.

zatím neúčinný

 

101.

zatím neúčinný

 

102.

zatím neúčinný

 

103.

zatím neúčinný

 

104.

zatím neúčinný

 

105.

zatím neúčinný

 

106.

zatím neúčinný

 

107.

zatím neúčinný

 

108.

zatím neúčinný

 

109.

zatím neúčinný

 

110.

zatím neúčinný

 

111.

zatím neúčinný

 

112.

zatím neúčinný

 

Čl. II

Přechodná ustanovení

zatím neúčinné

ČÁST DRUHÁ

Změna trestního zákoníku (čl. 3)

Čl. III

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zákona č. 306/2009 Sb., zákona č. 181/2011 Sb., zákona č. 330/2011 Sb., zákona č. 357/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 193/2012 Sb., zákona č. 360/2012 Sb., zákona č. 390/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 494/2012 Sb., zákona č. 105/2013 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 259/2013 Sb., zákona č. 141/2014 Sb., zákona č. 86/2015 Sb., zákona č. 165/2015 Sb., zákona č. 377/2015 Sb., zákona č. 47/2016 Sb., zákona č. 150/2016 Sb., zákona č. 163/2016 Sb., zákona č. 188/2016 Sb., zákona č. 321/2016 Sb., zákona č. 323/2016 Sb., zákona č. 455/2016 Sb., zákona č. 55/2017 Sb., zákona č. 58/2017 Sb., zákona č. 204/2017 Sb., zákona č. 287/2018 Sb., zákona č. 315/2019 Sb., zákona č. 114/2020 Sb., zákona č. 165/2020 Sb., zákona č. 333/2020 Sb. a zákona č. 336/2020 Sb., se mění takto:

1.

zatím neúčinný

 

2.

V § 34 odst. 3 písm. c) se za slovo „oblasti“ vkládají slova „anebo trestného činu svádění k pohlavnímu styku (§ 202)“.

 

3.

V § 42 písmeno h) zní:

h)

spáchal trestný čin vůči dítěti, osobě blízké, těhotné, nemocné, zdravotně postižené, vysokého věku nebo nemohoucí a ohrozil tím jejich život nebo zdraví, způsobil jim škodu, újmu na zdraví nebo jinou újmu anebo se na jejich úkor bezdůvodně obohatil,“.

 

4.

V § 42 se za písmeno n) vkládá nové písmeno o), které zní:

o)

spáchal trestný čin s další osobou,“.

Dosavadní písmena o) a p) se označují jako písmena p) a q).

 

5.

zatím neúčinný

 

6.

zatím neúčinný

 

7.

zatím neúčinný

 

8.

zatím neúčinný

 

9.

zatím neúčinný

 

10.

zatím neúčinný

 

11.

zatím neúčinný

 

12.

zatím neúčinný

 

13.

zatím neúčinný

 

14.

zatím neúčinný

 

15.

zatím neúčinný

 

16.

zatím neúčinný

 

17.

zatím neúčinný

 

18.

zatím neúčinný

 

19.

zatím neúčinný

 

20.

zatím neúčinný

 

21.

zatím neúčinný

 

22.

zatím neúčinný

 

23.

zatím neúčinný

 

24.

zatím neúčinný

 

25.

zatím neúčinný

 

26.

zatím neúčinný

 

27.

zatím neúčinný

 

28.

zatím neúčinný

 

29.

zatím neúčinný

 

30.

zatím neúčinný

 

31.

zatím neúčinný

 

32.

zatím neúčinný

 

33.

zatím neúčinný

 

34.

zatím neúčinný

 

35.

zatím neúčinný

 

36.

zatím neúčinný

 

37.

zatím neúčinný

 

38.

zatím neúčinný

 

39.

zatím neúčinný

 

40.

zatím neúčinný

 

41.

zatím neúčinný

 

42.

zatím neúčinný

 

43.

zatím neúčinný

 

44.

zatím neúčinný

 

45.

zatím neúčinný

 

46.

zatím neúčinný

 

47.

V § 193b se číslo „2“ nahrazuje číslem „3“.

 

48.

V § 202 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

(2)

Stejně bude potrestán, kdo vykoná pohlavní styk s dítětem nebo se účastní jeho pohlavního sebeukájení, obnažování nebo jiného srovnatelného chování za účelem vlastního pohlavního uspokojení, jestliže tomuto dítěti nebo jinému byla za to nabídnuta, slíbena nebo poskytnuta úplata, výhoda nebo prospěch.“.

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

 

49.

V § 202 odst. 3 písm. a) se za slova „odstavci 1“ vkládají slova „nebo 2“.

 

50.

V § 260 odst. 1 se slova „nebo uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje anebo zatají doklady nebo podstatné údaje“ nahrazují slovy „ , uvede nepravdivé, nesprávné nebo neúplné údaje anebo zatají doklady nebo údaje“.

 

51.

zatím neúčinný

 

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o Probační a mediační službě (čl. 4)

Čl. IV

zatím neúčinné

ČÁST ČTVRTÁ

Změna zákona o výkonu vazby (čl. 5)

Čl. V

Zákon č. 293/1993 Sb․, o výkonu vazby, ve znění zákona č. 208/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 3/2002 Sb., zákona č. 218/2003 Sb., zákona č. 52/2004 Sb., zákona č. 539/2004 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 105/2013 Sb., zákona č. 276/2013 Sb., zákona č. 204/2015 Sb., zákona č. 377/2015 Sb., zákona č. 57/2017 Sb., zákona č. 58/2017 Sb., zákona č. 203/2019 Sb. a zákona č. 165/2020 Sb., se mění takto:

1.

V § 16 odst. 4 se na konci textu věty první doplňují slova „ , pokud tento zákon nestanoví jinak“.

 

2.

V § 16 odst. 4 se za větu druhou vkládá věta „Výživné na dítě, příspěvek na úhradu nákladů spojených s těhotenstvím a porodem, přídavek na dítě, peněžitá pomoc v mateřství, rodičovský příspěvek, sirotčí důchod náležející dítěti a jiné peníze výslovně určené na úhradu potřeb dítěte zaslané obviněné těhotné ženě nebo matce, která má ve výkonu vazby u sebe dítě, musí být uloženy na zvláštním účtu; tyto peníze lze čerpat pouze na úhradu potřeb dítěte.“.

 

3.

zatím neúčinný

 

ČÁST PÁTÁ

Změna zákona o Rejstříku trestů (čl. 6)

Čl. VI

zatím neúčinné

ČÁST ŠESTÁ

Změna zákona o výkonu trestu odnětí svobody (čl. 7)

Čl. VII

Zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 359/1999 Sb., zákona č. 3/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 218/2003 Sb., zákona č. 52/2004 Sb., zákona č. 539/2004 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 346/2007 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 341/2010 Sb., zákona č. 181/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 276/2013 Sb., zákona č. 204/2015 Sb., zákona č. 377/2015 Sb., zákona č. 188/2016 Sb., zákona č. 58/2017 Sb. a zákona č. 165/2020 Sb., se mění takto:

1.

zatím neúčinný

 

2.

V § 9 se na konci odstavce 3 doplňují věty „Po umístění odsouzeného do věznice podle věty první lze přemístit odsouzeného na dobu nikoliv přechodnou do jiné věznice stejného typu a stupně zabezpečení věznice s ostrahou na žádost odsouzeného nebo jiné osoby, ke které se odsouzený připojil, nebo i bez takové žádosti; k žádosti podané do tří měsíců od vyřízení předchozí žádosti se nepřihlíží, o čemž se žadatel vyrozumí. Přemístit odsouzeného podle věty druhé lze na základě

a)

rozhodnutí generálního ředitelství Vězeňské služby z důvodů hodných zvláštního zřetele v zájmu zabezpečení plnění účelu výkonu trestu nebo zabezpečení plnění úkolů Vězeňské služby anebo z důvodu poskytnutí potřebných zdravotních služeb, nebo

b)

vzájemné dohody ředitelů věznic uplatňujících obdobné programy zacházení s odsouzenými za účelem prohloubení výchovného vlivu výkonu trestu.“.

 

3.

zatím neúčinný

 

4.

V § 25 odst. 1 se za větu třetí vkládá věta „Na zvláštní účet odlišný od zvláštního účtu podle věty třetí musí být uloženo výživné na dítě, příspěvek na úhradu nákladů spojených s těhotenstvím a porodem, přídavek na dítě, peněžitá pomoc v mateřství, rodičovský příspěvek, sirotčí důchod náležející dítěti a jiné peníze výslovně určené na úhradu potřeb dítěte zaslané odsouzené těhotné ženě nebo matce, která má ve výkonu trestu u sebe dítě; tyto peníze lze čerpat pouze na úhradu potřeb dítěte.“.

 

5.

V § 25 se na konci textu odstavce 4 doplňují slova „a čtvrté“.

 

6.

V § 26 odst. 1 se věta druhá zrušuje.

 

7.

zatím neúčinný

 

8.

zatím neúčinný

 

9.

zatím neúčinný

 

10.

zatím neúčinný

 

11.

zatím neúčinný

 

ČÁST SEDMÁ

Změna zákona o silničním provozu (čl. 8)

Čl. VIII

zatím neúčinné

ČÁST OSMÁ

Změna zákona o soudnictví ve věcech mládeže (čl. 9)

Čl. IX

zatím neúčinné

ČÁST DEVÁTÁ

Změna zákona o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství (čl. 10)

Čl. X

zatím neúčinné

ČÁST DESÁTÁ

Změna zákona o specifických zdravotních službách (čl. 11)

Čl. XI

zatím neúčinné

Čl. XII

zatím neúčinné

ČÁST DVANÁCTÁ

Změna zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek (čl. 13)

Čl. XIII

zatím neúčinné

ČÁST TŘINÁCTÁ

Změna zákona o obětech trestných činů (čl. 14)

Čl. XIV

V § 2 odst. 4 písm. c) zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů, ve znění zákona č. 56/2017 Sb., se za slova „(§ 168 trestního zákoníku)“ vkládají slova „ , trestného činu znásilnění (§ 185 trestního zákoníku), trestného činu týrání svěřené osoby (§ 198 trestního zákoníku), trestného činu týrání osoby žijící ve společném obydlí (§ 199 trestního zákoníku)“.

ČÁST ČTRNÁCTÁ

Účinnost (čl. 15)

Čl. XV

Novela omezuje účinnost ustanovení § 102d odst. 8 ProvPoz, jež do předpisu sama vkládá, a to na dobu od 1. 7. do 31. 7. 2023. Dle právní teorie nelze navrhovat ustanovení o pozbytí platnosti novely, neobsahuje-li stejná novela změnu téhož ustanovení, která by plynule nahradila ustanovení plynoucí ze zrušovaného novelizačního bodu (viz též čl. 53 odst. 4 LPV). Přihlížíme však k záměru zákonodárce a novelu jsme takto zapracovali.

(1)

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2022, s výjimkou

a)

ustanovení čl. I bodu 10, čl. III bodů 2 až 4 a 47 až 50, čl. V bodů 1 a 2, čl. VII bodů 2 a 4 až 6 a čl. XIV, která nabývají účinnosti dnem 1. července 2021, a

b)

ustanovení čl. I bodů 15, 20, 21, 27, 40, 46, 47 a 53, čl. III bodů 20, 40, 41, 43 a 44 a čl. VIII bodů 8, 9 a 15, která nabývají účinnosti dnem 1. července 2023.

(2)

Ustanovení čl. VIII bodu 9, pokud jde o § 102d odst. 8, pozbývá platnosti dnem 1. srpna 2023.

Vondráček v. r.

 

Zeman v. r.

 

Babiš v. r.