Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

296/2021 Sb. znění účinné od 17. 12. 2022
změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 411/2022 Sb.

17.12.2022

296

 

ZÁKON

ze dne 21. července 2021

o zvláštních způsobech hlasování ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2021 a o změně některých zákonů

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Část první

zrušena (§ 1-28)

Hlava I

(§ 1-7)

§ 1

zrušen

§ 2

zrušen

§ 3

zrušen

§ 4

zrušen

§ 5

zrušen

§ 6

zrušen

§ 7

zrušen

Hlava II

(§ 8-11)

§ 8

zrušen

§ 9

zrušen

§ 10

zrušen

§ 11

zrušen

Hlava III

(§ 12-15)

§ 12

zrušen

§ 13

zrušen

§ 14

zrušen

§ 15

zrušen

Hlava IV

(§ 16-19)

§ 16

zrušen

§ 17

zrušen

§ 18

zrušen

§ 19

zrušen

Hlava V

(§ 20-21)

§ 20

zrušen

§ 21

zrušen

Hlava VI

(§ 22-23)

§ 22

zrušen

§ 23

zrušen

Hlava VII

(§ 24-25)

§ 24

zrušen

§ 25

zrušen

Hlava VIII

(§ 26)

§ 26

zrušen

Hlava IX

(§ 27)

§ 27

zrušen

Hlava X

(§ 28)

§ 28

zrušen

Část druhá

Změna zákona o místním referendu (§ 29)

§ 29

[Změna MístRef]

V § 5 zákona č․ 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 38/2019 Sb., se doplňuje odstavec 3, který zní:

(3)

Odstavec 2 se nepoužije, jestliže má místní referendum probíhat společně s volbami, které se i v době krizového stavu konají.“.

Část třetí

Změna zákona o krajském referendu (§ 30)

§ 30

V § 5 zákona č. 118/2010 Sb., o krajském referendu a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 38/2019 Sb., se doplňuje odstavec 3, který zní:

(3)

Odstavec 2 se nepoužije, jestliže má krajské referendum probíhat společně s volbami, které se i v době krizového stavu konají.“.

Část čtvrtá

Účinnost (§ 31)

§ 31

[Účinnost]

Tento zákon nabývá účinnosti dnem následujícím po dni jeho vyhlášení.

Vondráček v. r.

 

Zeman v. r.

 

Babiš v. r.