Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

511/2021 Sb. znění účinné od 20. 8. 2022
změněnos účinností odpoznámka

vyhláškou č. 237/2022 Sb.

20.8.2022

vyhláškou č. 116/2022 Sb.

14.5.2022

vyhláškou č. 47/2022 Sb.

12.3.2022

511

 

VYHLÁŠKA

ze dne 15. prosince 2021

o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 189 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce:

§ 1

Sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel

Sazba základní náhrady za 1 km jízdy podle § 157 odst. 4 zákoníku práce činí nejméně u

a)

jednostopých vozidel a tříkolek 1,30 Kč,

b)

osobních silničních motorových vozidel 4,70 Kč.

Stravné

§ 2

Za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší zaměstnanci stravné podle § 163 odst. 1 zákoníku práce nejméně ve výši

a)

120 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,

b)

181 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,

c)

284 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

§ 3

Za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší zaměstnanci stravné podle § 176 odst․ 1 zákoníku práce ve výši

a)

120 Kč až 142 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,

b)

181 Kč až 219 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,

c)

284 Kč až 340 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

§ 4

Průměrná cena pohonných hmot

Výše průměrné ceny pohonné hmoty podle § 158 odst. 3 věty třetí zákoníku práce činí

a)

44,50 Kč za 1 litr benzinu automobilového 95 oktanů,

b)

51,40 Kč za 1 litr benzinu automobilového 98 oktanů,

c)

47,10 Kč za 1 litr motorové nafty,

d)

6,00 Kč za 1 kilowatthodinu elektřiny.

§ 5

Zrušovací ustanovení

Zrušují se:

1.

Vyhláška č. 589/2020 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad.

2.

Vyhláška č. 375/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 589/2020 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad.

§ 6

[Účinnost]

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2022.

Ministryně práce a sociálních věcí:

Dipl.-Pol. Maláčová, MSc., v. r.