Čekejte, prosím...
A A A
9/2021 Sb. znění účinné od 11. 1. 2021 do 14. 2. 2021

Usnesení pozbylo účinnosti s koncem nouzového stavu, tj. 14. 2. 2021.

9

 

USNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 7. ledna 2021 č. 12

o změně krizových opatření

 

V návaznosti na usnesení vlády č. 957 ze dne 30. září 2020, kterým vláda v souladu s čl. 56 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. b) až e) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona.

Vláda s účinností ode dne 11. ledna 2021 od 00:00 hod.

 

mění dobu účinnosti:

 

1.

usnesení vlády ze dne 23. prosince 2020 č. 1375, vyhlášeného pod č. 595/2020 Sb.,

2.

usnesení vlády ze dne 23. prosince 2020 č. 1376, vyhlášeného pod č. 596/2020 Sb.,

3.

usnesení vlády ze dne 23. prosince 2020 č. 1378, vyhlášeného pod č. 598/2020 Sb.,

4.

usnesení vlády ze dne 23. prosince 2020 č. 1379, vyhlášeného pod č. 599/2020 Sb․,

 

tak, že se jejich účinnost prodlužuje do dne 22. ledna 2021 do 23:59 hod.

Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.