Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

206/2022 Sb. znění účinné od 1. 11. 2022 do 31. 3. 2023
změněnos účinností odpoznámka

nařízením č. 322/2022 Sb.

1.11.2022

206

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 29. června 2022

o některých podrobnostech poskytování nouzového ubytování a dočasného nouzového přístřeší a souvisejících služeb pro žadatele o udělení dočasné ochrany a pro osoby s udělenou dočasnou ochranou

 

Vláda nařizuje podle § 6b odst. 2 a § 6e odst. 2 zákona č. 65/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění zákona č. 198/2022 Sb.:

§ 1

Služby související s poskytováním ubytování

(1)

Při poskytování nouzového ubytování zajišťuje provozovatel ubytovaným osobám možnost stravování nebo přípravy stravy.

(2)

V případě nouzového ubytování v zařízeních provozovaných organizační složkou státu zřízenou Ministerstvem vnitra a pověřenou plněním úkolů podle § 92c zákona o azylu lze ubytovaným osobám poskytnout stravu a základní prostředky osobní hygieny.

(3)

Při poskytování dočasného nouzového přístřeší poskytuje provozovatel ubytovaným osobám stravu nebo potraviny; dále může provozovatel poskytovat základní prostředky osobní hygieny.

§ 2

Rozložení ubytovacích kapacit

Rozložení potřebných kapacit ubytování na území České republiky podle krajů stanoví příloha k tomuto nařízení.

§ 3

Výše paušální náhrady

Výše paušální náhrady nákladů na ubytování za ubytovanou osobu za 1 noc činí

a)

300 Kč při zajištění dočasného nouzového přístřeší,

b)

300 Kč při zajištění nouzového ubytování v zařízení, jehož provozovatelem je územní samosprávný celek nebo jím zřízená nebo založená právnická osoba, nebo při zajištění nouzového ubytování v účelových zařízeních pro ubytování podle § 22 odst․ 1 písm. d) zákona o vysokých školách, nebo

c)

350 Kč při zajištění nouzového ubytování v případech neuvedených v písmeni b).

§ 4

Účinnost

(1)

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

(2)

Toto nařízení pozbývá platnosti uplynutím dne 31. března 2023.

Předseda vlády:

v z. Mgr. Bc. Rakušan v. r.

1. místopředseda vlády a ministr vnitra

 

1. místopředseda vlády a ministr vnitra:

Mgr. Bc. Rakušan v. r.

Příloha

Rozložení ubytovacích kapacit

Název kraje

 

Hlavní město Praha

9 144

Středočeský kraj

5 835

Jihočeský kraj

2 935

Plzeňský kraj

2 864

Karlovarský kraj

1 308

Ústecký kraj

3 433

Liberecký kraj

1 876

Královéhradecký kraj

2 395

Pardubický kraj

2 223

Kraj Vysočina

2 348

Jihomoravský kraj

5 282

Olomoucký kraj

2 667

Zlínský kraj

2 349

Moravskoslezský kraj

5 132

Česká republika

50 000