Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

237/2022 Sb. znění účinné od 20. 8. 2022

237

 

VYHLÁŠKA

ze dne 15. srpna 2022,

kterou se mění vyhláška č. 511/2021 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad, ve znění pozdějších předpisů

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 189 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce:

Čl. I

Vyhláška č. 511/2021 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad, ve znění vyhlášky č. 47/2022 Sb. a vyhlášky č. 116/2022 Sb․, se mění takto:

1.

§ 2 a 3 znějí:

§ 2

 

Za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší zaměstnanci stravné podle § 163 odst. 1 zákoníku práce nejméně ve výši

a)

120 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,

b)

181 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,

c)

284 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

 

§ 3

 

Za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší zaměstnanci stravné podle § 176 odst. 1 zákoníku práce ve výši

a)

120 Kč až 142 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,

b)

181 Kč až 219 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,

c)

284 Kč až 340 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.“.

 

2.

V § 4 písm. b) se částka „40,50 Kč“ nahrazuje částkou „51,40 Kč“.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem následujícím po dni jejího vyhlášení.

Ministr práce a sociálních věcí:

Ing. Jurečka v. r.