Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

270/2022 Sb. znění účinné od 1. 1. 2023

270

 

VYHLÁŠKA

ze dne 6. září 2022,

kterou se mění vyhláška č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek

 

Ministerstvo financí stanoví podle § 37b odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 437/2003 Sb., zákona č. 304/2008 Sb., zákona č. 221/2015 Sb. a zákona č. 462/2016 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 4 odst. 8 písm. w) tohoto zákona:

Čl. I

V § 2 vyhlášky č․ 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek, se slova „, Regionálními radami regionů soudržnosti“ zrušují.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2023.

Ministr financí:

Ing. Stanjura v. r.