Čekejte, prosím...
A A A
3/2022 Sb. znění účinné od 6. 1. 2022

3

 

SDĚLENÍ

Ministerstva práce a sociálních věcí

ze dne 29. prosince 2021

o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí sděluje, že u něj byla uložena tato kolektivní smlouva vyššího stupně:

Kolektivní smlouva vyššího stupně pro rok 2022 uzavřená dne 24. listopadu 2021 mezi smluvními stranami

Odborový svaz pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v České republice

a

Svaz zaměstnavatelů Malá Voda Česká republika.

Ing. Jurečka v. r.