Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

47/2022 Sb. znění účinné od 12. 3. 2022

47

 

VYHLÁŠKA

ze dne 8. března 2022,

kterou se mění vyhláška č. 511/2021 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 189 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce:

Čl. I

V § 4 písm. d) vyhlášky č. 511/2021 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad, se částka „4,10 Kč“ nahrazuje částkou „6,00 Kč“․

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem následujícím po dni jejího vyhlášení.

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí:

Ing. Jurečka v. r.