Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

262/2023 Sb. znění účinné od 1. 9. 2023

262

 

VYHLÁŠKA

ze dne 21. srpna 2023,

kterou se mění vyhláška č. 266/1999 Sb., o způsobu zabezpečování bezplatného stravování, výstrojních a přepravních náležitostí a o zabezpečování ubytování vojáků z povolání, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 287/2016 Sb., o rozsahu a způsobu poskytování proviantních a výstrojních náležitostí vojákům v záloze ve službě

 

Ministerstvo obrany stanoví podle § 93 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona č. 122/2012 Sb., a podle § 22 zákona č. 45/2016 Sb., o službě vojáků v záloze:

ČÁST PRVNÍ

Změna vyhlášky o způsobu zabezpečování bezplatného stravování, výstrojních a přepravních náležitostí a o zabezpečování ubytování vojáků z povolání (čl. 1-2)

Čl. I

Vyhláška Ministerstva obrany č. 266/1999 Sb., o způsobu zabezpečování bezplatného stravování, výstrojních a přepravních náležitostí a o zabezpečování ubytování vojáků z povolání, ve znění vyhlášky č. 456/2002 Sb., vyhlášky č. 69/2008 Sb., vyhlášky č. 334/2008 Sb., vyhlášky č. 290/2010 Sb., vyhlášky č. 177/2012 Sb., vyhlášky č. 17/2014 Sb. a vyhlášky č. 431/2021 Sb., se mění takto:

1.

Na konci názvu vyhlášky se za slovo „povolání“ doplňují slova „ , vojáků v záloze ve službě a vojáků v aktivní záloze“.

 

2.

V § 13 odst. 2 se za slovo „vojákovi“ vkládají slova „ , vojákovi v záloze, který nastoupil výkon vojenské činné služby (dále jen „voják v záloze ve službě“), nebo vojákovi zařazenému v aktivní záloze (dále jen „voják v aktivní záloze“)“.

 

3.

V § 13 odst. 5 se text „č. 3“ nahrazuje slovy „č. 3 a 4“.

 

4.

V § 14 se doplňuje odstavec 6, který zní:

(6)

Vojákovi v záloze ve službě se při prvním nástupu výkonu vojenské činné služby vydají do vlastnictví výstrojní součástky podle písmene a) přílohy č. 4 k této vyhlášce.“.

 

5.

§ 15 včetně nadpisu zní:

§ 15

Výdej vojenské výstroje do výpůjčky vojákovi v záloze

 

(1)

Vojákovi v záloze ve službě se na dobu vojenské činné služby vydávají do výpůjčky výstrojní součástky podle písmene b) přílohy č. 4 k této vyhlášce.

(2)

Vojákovi v aktivní záloze se po dokončení vojenské přípravy k získání základních vojenských znalostí a dovedností na dobu zařazení do aktivní zálohy vydávají do výpůjčky výstrojní součástky podle písmen b) a c) přílohy č. 4 k této vyhlášce.

(3)

Pokud je k plnění úkolů na služebním místě nezbytná další vojenská výstroj, vydají se vojákovi v záloze ve službě do výpůjčky potřebné výstrojní součástky nad rozsah stanovený přílohou č. 4 k této vyhlášce.“.

 

6.

V § 18 se doplňuje odstavec 3, který zní:

(3)

Zemře-li voják v záloze ve službě v době výkonu vojenské činné služby, vydá se vypraviteli jeho pohřbu k pohřbení vojáka vojenský stejnokroj bez bot a jedna souprava prádla.“.

 

7.

V názvu přílohy č. 3 se za slovo „součástek“ vkládají slova „vydávaných vojákovi“.

 

8.

Doplňuje se příloha č. 4, která zní:

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 266/1999 Sb.

Zařazení výstrojních součástek vydávaných vojákovi v záloze ve službě nebo vojákovi v aktivní záloze do skupin podle § 13 odst. 2 a směrné doby používání podle § 13 odst. 3

 

a)

výstrojní součástky vydávané do vlastnictví

Poř. čís.

Výstrojní součástka

Měřicí jednotka

Počet vydávaných výstrojních součástek

Směrná doba používání jedné výstrojní součástky v měsících

1

prostředek na údržbu obuvi

kus

1

12

2.

síťka-šála maskovací

kus

1

48

3.

síťka-moskytiéra obličejová

kus

1

12

4.

stélky do polních bot

pár

2

12

 

b)

výstrojní součástky vydávané na výpůjčku vojákovi v záloze ve službě a vojákovi v aktivní záloze

Poř. čís.

Výstrojní součástka

Měřicí jednotka

Počet vydávaných výstrojních součástek

Směrná doba používání jedné výstrojní součástky v měsících

1.

čepice 95 letní se zeleným potiskem

kus

1

24

2.

kukla-čepice khaki

kus

1

36

3.

kabát 95

kus

1

48

4.

blůza 95

kus

1

24

5.

kalhoty 95

kus

1

12

6.

boty polní

pár

1

24

7․

nátělník lehký TERMO

kus

1

12

8.

nátělník khaki

kus

3

12

9.

nátělník letní s krátkými rukávy

kus

4

12

10.

spodky lehké TERMO

kus

1

12

11.

ponožky TERMO

pár

4

12

12.

řemen 95

kus

1

48

13.

vak na výstroj

kus

1

48

 

c)

Výstrojní součástky vydávané na výpůjčku vojákovi v aktivní záloze po dokončení vojenské přípravy k získání základních vojenských znalostí a dovedností

Poř. čís.

Výstrojní součástka

Měřicí jednotka

Počet vydávaných výstrojních součástek

Směrná doba používání jedné výstrojní součástky v měsících

1.

nátělník khaki

kus

3

12

2.

nátělník letní s krátkými rukávy

kus

2

12

3.

ponožky TERMO

pár

2

12

4.

baret

kus

1

24

5.

kukla-čepice bílá

kus

1

60

6.

blůza 95 letní se zeleným potiskem

kus

1

24

7.

kalhoty 95 letní se zeleným potiskem

kus

1

12

8.

nátělník zimní TERMO

kus

1

12

9.

spodky zimní TERMO

kus

1

12

10.

blůza maskovacího oděvu do nepříznivého počasí

kus

1

24

11.

kalhoty maskovacího oděvu do nepříznivého počasí

kus

1

24

12.

boty polní do nepříznivého počasí

pár

1

36

13.

ponožky zimní TERMO

pár

5

12

14.

pytel na prádlo

kus

2

60

“.

Čl. II

Přechodné ustanovení

Směrná doba používání výstrojní součástky uvedené v příloze č. 4 k této vyhlášce vydané podle vyhlášky č. 287/2016 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, se počítá ode dne, kdy byla poprvé vydána.

ČÁST DRUHÁ

Změna vyhlášky o rozsahu a způsobu poskytování proviantních a výstrojních náležitostí vojákům v záloze ve službě (čl. 3)

Čl. III

Vyhláška č. 287/2016 Sb., o rozsahu a způsobu poskytování proviantních a výstrojních náležitostí vojákům v záloze ve službě, se mění takto:

1.

V § 5 odstavec 1 zní:

(1)

Stravními dávkami jsou

a)

základní stravní dávka,

b)

stravní dávka pro letce a

c)

stravní dávka pro výsadkáře.“.

 

2.

§ 10 až 13 se zrušují.

 

3.

Příloha č. 1 zní:

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 287/2016 Sb.

Stravní dávky a přídavky potravin na osobu a den a normy jejich energetických a výživových hodnot

 

Stravní dávky (SD)

Přídavky potravin (PP)

Energ. hodnota

Bílkoviny

Tuky

Kyselina linolová

Sacharidy

Minerální látky

Vitamíny

vápník

fosfor

železo

A-ekv.

retinolu

B1

B2

P-P-ekv. niacinu

C

kJ

g

g

g

g

mg

μg

mg

SD-základní

13474

90

112

9

460

900

800

20

1000

1,2

1,4

16

100

SD - pro výsadkáře

15111

96

126

10

520

1000

1000

20

1200

1,4

1,6

18

100

SD – pro letce

16019

96

120

10

480

1000

1000

20

1200

1,2

1,6

18

100

PP-A

430

-

-

-

24

3

-

-

 

-

-

2

2

PP-B

1170

9,8

14,4

0,6

28

72

125

13

24

0,12

0,12

2,3

-

PP-C

1520

14

10

0,5

54

26,4

131

2,1

94

0,17

0,13

3,7

2,4

PP-D

1596

18

12

0,5

50

189

264

2,7

146

0,12

0,28

7,4

2,1

“.

ČÁST TŘETÍ

Účinnost (čl. 4)

Čl. IV

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2023.

Ministryně obrany:

Mgr. Černochová v. r.