Čekejte, prosím...
A A A
1283/2020 UsnV

USNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 7. prosince 2020 č. 1283

 

o vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií

a stupně ekonomické sladěnosti České republiky s eurozónou

 

Vláda

schvaluje vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekono-mické sladěnosti České republiky s eurozónou, obsažené v části III materiálu čj. 1475/20;

souhlasí s doporučením v roce 2021 neusilovat o vstup do mechanismu směnných kurzů (ERM II);

ukládá místopředsedkyni vlády a ministryni financí ve spolupráci s guvernérem České národní banky předložit aktualizaci materiálu uvedeného v bodě I tohoto usnesení vládě do 30. prosince 2022.

Provede:

místopředsedkyně vlády a ministryně financí

 

Na vědomí:

guvernér České národní banky

 

Ing. Andrej Babiš, v. r.

předseda vlády