Čekejte, prosím...
A A A
535/2020 UsnV

USNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 11. května 2020 č. 535

 

k úpravě definice rodinného podniku v České republice

 

Vláda

I.

schvaluje doplnění definice rodinného podniku (dále jen „definice“), obsaženou v části III materiálu čj. 473/20;

 

II.

ukládá členům vlády a vedoucím ostatních ústředních orgánů státní správy využívat v rámci svěřených agend definici;

 

III.

doporučuje vedoucím ostatních služebních úřadů využívat v rámci svěřených agend definici.

 

Provedou:

členové vlády,

vedoucí ostatních ústředních orgánů státní správy

 

Na vědomí:

vedoucí ostatních služebních úřadů

 

Ing. Andrej Babiš, v. r.

předseda vlády