Čekejte, prosím...
A A A
559/2020 UsnV

USNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 25. května 2020 č. 559

 

k návrhu poslanců Zuzany Ožanové, Heleny Langšádlové, Ondřeje Polanského,

Petra Dolínka, Jany Černochové, Květy Matušovské, Mariana Jurečky,

Tomia Okamury, Petra Gazdíka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon

č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

(sněmovní tisk č. 837)

 

Vláda

 

I.

přijímá k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 247/2000 Sb․, o získávání a zdoko-nalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 837), stanovisko uvedené v příloze tohoto usnesení;

 

II.

pověřuje předsedu vlády, aby o stanovisku vlády uvedeném v bodě I tohoto usnesení informoval předsedu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

 

Provede:

předseda vlády

 

Ing. Andrej Babiš, v. r.

předseda vlády