Čekejte, prosím...
A A A
829/2020 UsnV

USNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 17. srpna 2020 č. 829

 

k návrhu poslanců Jana Birke, Jana Hamáčka, Jana Chvojky a dalších

na vydání zákona o veřejně prospěšných společnostech bytových a výstavbě dostupného bydlení a o změně některých zákonů (zákon č. 586/1992 Sb.,

o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 90/2012 Sb․,

o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích),

ve znění pozdějších právních předpisů)

(sněmovní tisk č. 952)

 

Vláda

I.

přijímá k návrhu zákona o veřejně prospěšných společnostech bytových a výstavbě dostupného bydlení a o změně některých zákonů (zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společ-nostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších právních předpisů) (sněmovní tisk č. 952), stanovisko uvedené v příloze tohoto usnesení;

II.

pověřuje předsedu vlády, aby o stanovisku vlády uvedeném v bodě I tohoto usnesení informoval předsedu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

Provede:

předseda vlády

 

Ing. Andrej Babiš, v. r.

předseda vlády