Čekejte, prosím...
A A A
402/2021 UsnV

USNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 26. dubna 2021 č. 402

 

ke Konvergenčnímu programu České republiky (duben 2021)

 

Vláda

schvaluje Konvergenční program České republiky (duben 2021) (dále jen „Konvergenční program“), obsažený v části III materiálu čj. 412/21,

pověřuje předsedu vlády předložit Konvergenční program předsedovi Poslanecké sněmovny a předsedovi Senátu Parlamentu České republiky pro informaci obou komor Parlamentu České republiky;

ukládá místopředsedkyni vlády a ministryni financí předložit Konvergenční program Radě Evropské unie a Evropské komisi.

Provedou:

předseda vlády,

místopředsedkyně vlády a ministryně financí

 

JUDr. Alena Schillerová, Ph.D., v. r.

místopředsedkyně vlády a ministryně financí