Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

770/2022 UsnV

USNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 14. září 2022 č. 770

 

ke zprávě o použití státních hmotných rezerv jako humanitární pomoci v souvislosti s konfliktem na Ukrajině podle usnesení vlády ze dne 16. března 2022 č. 203 a návrhu dalšího postupu v otázce humanitární pomoci v souvislosti s konfliktem na Ukrajině

 

Vláda

bere na vědomí Zprávu o použití státních hmotných rezerv jako humanitární pomoci v souvislosti s konfliktem na Ukrajině podle usnesení vlády ze dne 16․ března 2022 č. 203, obsaženou v části III materiálu čj. 1084/22;

souhlasí s tím, aby ministr zahraničních věcí v souladu s § 7 odst. 2 zákona č. 151/2010 Sb., o zahraniční rozvojové spolupráci a humanitární pomoci poskytované do zahraničí a změně souvisejících zákonů, v platném znění, v součinnosti s 1. místopředsedou vlády a ministrem vnitra, ministryní obrany, předsedou Správy státních hmotných rezerv a v případě poskytnutí potravin s ministrem zemědělství, rozhodoval do 31. prosin-ce 2022 o dalším bezplatném poskytování státních hmotných rezerv pro humanitární pomoc v souvislosti s konfliktem na Ukrajině, a to opětovně do výše 200 mil. Kč;

ukládá

ministru zahraničních věcí ve spolupráci s 1. místopředsedou vlády a ministrem vnitra a předsedou Správy státních hmotných rezerv předložit do 31. ledna 2023 vládě zprávu o použití státních hmotných rezerv podle bodu II tohoto usnesení spolu s návrhem dalšího postupu v otázce humanitární pomoci v souvislosti s konfliktem na Ukrajině,

členům vlády, aby ministru zahraničních věcí, 1. místopředsedovi vlády a ministru vnitra a předsedovi Správy státních hmotných rezerv poskytli při plnění úkolů podle bodu III/1 tohoto usnesení potřebnou součinnost.

Provedou:

členové vlády,

předseda Správy státních hmotných rezerv

 

prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M.

předseda vlády

podepsáno elektronicky