Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

786/2022 UsnV

USNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 14. září 2022 č. 786

 

k návrhu Programu podpory na zvýšené náklady na zemní plyn a elektřinu v důsledku mimořádně prudkého růstu jejich cen

Vláda

schvaluje Program podpory na zvýšené náklady na zemní plyn a elektřinu v důsledku mimořádně prudkého růstu jejich cen (dále jen „Program“) obsažený v části III materiálu čj. 1114/22;

ukládá

ministru průmyslu a obchodu

prostřednictvím Úřadu pro hospodářskou soutěž neprodleně notifikovat Program Evropské komisi,

do 30․ října 2022 vybudovat, ev. modifikovat stávající, informační a správní systém Ministerstva průmyslu a obchodu pro

administraci žádostí o dotace z Programu, jejich hodnocení, vydávání rozhodnutí o poskytnutí těchto dotací, jejich vyplácení a následnou kontrolu, a to po celou dobu trvání Programu, a

zveřejňování informací o jednotlivých podporách, monitorování a podávání zpráv Evropské komisi a vedení evidence o poskytnuté podpoře, a to po celou dobu 10 let od poskytnutí podpory,

a personálně a finančně jej zajistit,

po uvolnění prostředků státního rozpočtu podle bodu II/2 tohoto usnesení a po souhlasném vyjádření Evropské komise k notifikaci Programu podle bodu II/1a tohoto usnesení vyhlásit výzvu k podávání žádostí o dotace z Programu a zajistit administraci žádostí o dotace z Programu, jejich hodnocení, vydávání rozhodnutí o poskytnutí těchto dotací, jejich vyplácení a následnou kontrolu, a to po celou dobu trvání Programu,

zajistit vůči Evropské komisi plnění povinností vyplývajících ze Sdělení Evropské komise „Dočasný krizový rámec, pro opatření státní podpory na podporu hospodářství po agresi Ruska vůči Ukrajině“,

 

ministru financí

uvolnit ze státního rozpočtu částku 28,9 mld. Kč ve prospěch kapitoly Ministerstva průmyslu a obchodu na dotace z Programu,

uvolnit ze státního rozpočtu ve prospěch kapitoly Ministerstva průmyslu a obchodu další prostředky na vybudování, ev. modifikaci stávajícího, informačního a správního systému Ministerstva průmyslu a obchodu a jeho personální a finanční zajištění a pro administraci žádostí o dotace z Programu, jejich hodnocení, vydávání rozhodnutí o poskytnutí těchto dotací, jejich vyplácení a následnou kontrolu podle bodu II/1b až d tohoto usnesení ve výši 75 mil. Kč;

zmocňuje ministra průmyslu a obchodu

ke změnám podmínek a kritérií Programu podle stanoviska Evropské komise,

k administraci a hodnocení žádostí o dotace z Programu, vyplácení těchto dotací, následné kontrole vyplacených dotací podle Programu,

ke zveřejňování informací o jednotlivých podporách, monitorování a podávání zpráv Evropské komisi a vedení evidence o poskytnuté podpoře podle bodu II/1bb tohoto usnesení.

Provedou:

ministři průmyslu a obchodu, financí

 

Na vědomí:

předseda Úřadu pro ochranu

hospodářské soutěže

 

prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M.

předseda vlády

podepsáno elektronicky