Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

295/2023 UsnV

USNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 26. dubna 2023 č. 295

 

o zápisu fyzické osoby na vnitrostátní sankční seznam podle zákona č. 1/2023 Sb., o omezujících opatřeních proti některým závažným jednáním uplatňovaných v mezinárodních vztazích

 

Vláda

I.

souhlasí s návrhem na zápis fyzické osoby Vladimira Michajloviče Gunďajeva, známého rovněž jako patriarcha Kirill, narozeného 20․ listopadu 1946 v Petrohradě, zastávajícího funkci patriarchy moskevského a veškeré Rusi, (dále jen “subjekt”) na vnitrostátní sankční seznam z důvodů uvedených v příloze tohoto usnesení;

II.

stanoví, že vůči subjektu budou uplatněna omezující opatření v rozsahu oblastí podle § 4 odst. 2 písm. a) až k) zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů;

III.

ukládá ministru zahraničních věcí zajistit zápis subjektu na vnitrostátní sankční seznam podle bodů I a II tohoto usnesení bez zbytečného odkladu.

Provede:

ministr zahraničních věcí

 

prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M.

předseda vlády

podepsáno elektronicky