Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

31/2023 UsnV

USNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 11. ledna 2023 č. 31

 

k návrhu na prodloužení platnosti opatření v oblasti daní v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace

 

Vláda

I.

schvaluje prodloužení režimu zákona č. 128/2022 Sb., o opatřeních v oblasti daní v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s podporou Ukrajiny;

II.

ukládá ministru financí předložit vládě do 31․ května 2023 legislativní návrh podle bodu I tohoto usnesení.

Provede:

ministr financí

 

prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M.

předseda vlády

podepsáno elektronicky