Čekejte, prosím...

Poslední aktualizace:

21. 8. 2019

4570 Novinky 1Předchozí stránka12345678910Další novinka100+

C. H. Beck

e-Sbírka a e-Legislativa
Senátoři požadují dopracování návrhu změnového zákona.
Právní zpravodaj

PZ 213/2019

C. H. Beck

Oddlužení dětských dlužníků
Senátoři schválili zvýhodněný režim oddlužení pro děti.
Právní zpravodaj

PZ 217/2019

C. H. Beck

Příspěvek na zvláštní pomůcku
Senátoři schválili rozšíření okruhu oprávněných.
Právní zpravodaj

PZ 218/2019

C. H. Beck

Elektronický dálniční kupon
Senátoři schválili zavedení evidence vozidel v systému časového zpoplatnění.
Právní zpravodaj

PZ 216/2019

C. H. Beck

Zjednodušení vidimace
Senátoři navrhují zkrácení doby uložení knihy úmrtí u matričního úřadu.
Právní zpravodaj

PZ 214/2019

C. H. Beck

Veřejná kontrola činnosti lobbistů
Vláda navrhuje povinnost zveřejňovat zprávy o lobbování.
Právní zpravodaj

PZ 212/2019

C. H. Beck

Sbírka právních předpisů územních samosprávných celků
Vláda navrhuje zřízení centrálního systému obecně závazných vyhlášek, nařízení a dalších aktů.
Právní zpravodaj

PZ 209/2019

C. H. Beck

Zamezení dvojímu zdanění
Vláda navrhuje balíček změn daňového práva.
Právní zpravodaj

PZ 210/2019

C. H. Beck

Vázání výdajů na platy pro neobsazená místa
Vláda navrhuje řadu změn rozpočtových pravidel.
Právní zpravodaj

PZ 211/2019

C. H. Beck

Státní občanství pro děti a vnuky bývalých občanů Československa
Senátoři schválili rozšíření okruhu osob, které mohou získat státní občanství České republiky prohlášením.
Právní zpravodaj

PZ 208/2019

C. H. Beck

EET pro řemeslníky
Senátoři nesouhlasí s náběhem 3. a 4. fáze evidence tržeb.
Právní zpravodaj

PZ 199/2019

C. H. Beck

eRecept
Senátoři navrhují počkat na jinou úpravu zajišťující dostupnost léčivých přípravků.
Právní zpravodaj

PZ 197/2019

C. H. Beck

Investiční pobídky na projekty s vyšší přidanou hodnotou
Senátoři schválili flexibilnější systém veřejné podpory ve vztahu k aktuální hospodářské situaci.
Právní zpravodaj

PZ 203/2019

C. H. Beck

Licence FLEGT pro dovoz dřeva
Dovoz dřevařských výrobků do EU bude podléhat systému ověřování a kontrol.
Právní zpravodaj

PZ 201/2019

C. H. Beck

Více pravomocí zpravodajským službám
Senátoři schválili účinnější prostředky zastírání zpravodajské činnosti.
Právní zpravodaj

PZ 206/2019

C. H. Beck

Dlouhodobé zapojení akcionářů
Kotované společnosti budou povinny vypracovat politiku odměňování.
Právní zpravodaj

PZ 200/2019

C. H. Beck

Procesní záruky pro podezřelé nebo obviněné děti
Nutná obhajoba mladistvého bude moci trvat až do 21 let věku v případě, že trestní řízení začalo předtím, než mladistvý dosáhl 18. roku věku.
Právní zpravodaj

PZ 205/2019

C. H. Beck

Národní zemědělské dotace
Senátoři schválili převod kompetencí na Státní zemědělský intervenční fond.
Právní zpravodaj

PZ 207/2019

C. H. Beck

Poplatek z pobytu
Senátoři navrhují zachování poplatků pro ubytovny.
Právní zpravodaj

PZ 196/2019

C. H. Beck

Financování nákladů držitele poštovní licence
Senátoři schválili kompenzace pro Českou poštu na poskytování základních služeb.
Právní zpravodaj

PZ 204/2019

C. H. Beck

Zvýšení důchodů
Senátoři navrhují zvýšit důchod o 1 000 Kč osobám, které požívají starobní důchod již alespoň 25 let.
Právní zpravodaj

PZ 198/2019

C. H. Beck

Kontroly krmiv
Kontrolované osoby budou mít právo na náhradu za odebrané kontrolní vzorky.
Právní zpravodaj

PZ 202/2019

C. H. Beck

Přeshraniční dodávání balíků
Informační povinnosti poskytovatelů služeb dodávání balíků mají přinést zlepšení transparentnosti cen.
Právní zpravodaj

PZ 195/2019

C. H. Beck

Posílení ochrany klientů bank
Vláda navrhuje právo vkladatelů bez sankce vybrat své pohledávky při přeměně banky.
Právní zpravodaj

PZ 194/2019

C. H. Beck

e-Sbírka a e-Legislativa
Poslanci schválili informativní přehled veřejnoprávních povinností vyplývajících z návrhu právního předpisu a účinnost právních předpisů k 1. lednu nebo k 1. červenci kalendářního roku.
Právní zpravodaj

PZ 189/2019