Čekejte, prosím...
4415 Novinky 1Předchozí stránka12345678910Další novinka100+

C. H. Beck

Státní fond podpory investic
Vláda navrhuje rozšíření působnosti stávajícího Státního fondu rozvoje bydlení.
Právní zpravodaj

PZ 62/2019

C. H. Beck

Zvyšování energetické účinnosti budov
Vláda navrhuje stejné podmínky k vykonávání činností energetického specialisty pro fyzické a právnické osoby.
Právní zpravodaj

PZ 61/2019

C. H. Beck

Přivýdělek policistů
Vláda navrhuje podmínky pro výkon jiné výdělečné činnosti příslušníků bezpečnostních sborů.
Právní zpravodaj

PZ 60/2019

C. H. Beck

Zvýšení rychlosti invalidních vozíků
Poslanci jednají o uvolnění pravidel pro invalidní vozíky dosahující rychlosti 15 km/h.
Právní zpravodaj

PZ 54/2019

C. H. Beck

Zlepšení zadržení vody v krajině
Poslanci jednají o usnadnění terénních úprav sloužících k zadržování vody a vodních děl, která slouží ke vzdouvání a akumulaci vod.
Právní zpravodaj

PZ 55/2019

C. H. Beck

Právník roku 2018
Mezi oceněnými je Petr Pithart, František Púry a Petr Hůrka.
Právní zpravodaj

PZ 52/2019

C. H. Beck

Metro bez řidiče
Poslanci jednají o umožnění bezobslužného provozu speciálních drah.
Právní zpravodaj

PZ 53/2019

C. H. Beck

Finanční kontrola dobrovolného svazku obcí
Dobrovolné svazky obcí budou povinny vytvořit systém finanční kontroly svého hospodaření.
Právní zpravodaj

PZ 58/2019

C. H. Beck

Papírová evidence tržeb
Poslanci jednají o řadě výjimek z evidence tržeb, náběhu 3. a 4. fáze evidence tržeb a snížení DPH pro vybrané služby a zboží.
Právní zpravodaj

PZ 59/2019

C. H. Beck

Zákaz držení a chovu zvířat
Poslanci jednají o posílení trestněprávní ochrany zvířat.
Právní zpravodaj

PZ 56/2019

C. H. Beck

Rozšíření pravomocí NKÚ
Poslanci jednají o kontrole hospodaření územních samosprávných celků.
Právní zpravodaj

PZ 57/2019

C. H. Beck

Problémy bytového spoluvlastnictví
Vláda navrhuje revizi úpravy spoluvlastnictví nemovité věci založené vlastnictvím jednotek.
Právní zpravodaj

PZ 50/2019

C. H. Beck

Boj proti kůrovci
Vláda navrhuje úpravu základních povinností odborného lesního hospodáře.
Právní zpravodaj

PZ 49/2019

C. H. Beck

Územně správní členění státu
Vláda navrhuje zavedení jednotného územního členění.
Právní zpravodaj

PZ 51/2019

C. H. Beck

Elektronický dálniční kupon
Vláda navrhuje zavedení evidence vozidel v systému časového zpoplatnění.
Právní zpravodaj

PZ 48/2019

C. H. Beck

Úřad evropského veřejného žalobce
Finanční zájmy EU bude chránit nová instituce.
Právní zpravodaj

PZ 45/2019

C. H. Beck

Procesní záruky pro podezřelé nebo obviněné děti
Nutná obhajoba mladistvého bude moci trvat až do 21 let věku v případě, že trestní řízení začalo předtím, než mladistvý dosáhl 18. roku věku.
Právní zpravodaj

PZ 41/2019

C. H. Beck

Nová zákonná licence v autorském právu
Poslanci odmítli osvobození od autorských poplatků pro veřejně přístupné provozovny, u nichž sdělování díla nemá hospodářský význam.
Právní zpravodaj

PZ 46/2019

C. H. Beck

Dlouhodobé zapojení akcionářů
Kotované společnosti budou povinny vypracovat politiku odměňování.
Právní zpravodaj

PZ 42/2019

C. H. Beck

Liberalizace železničního trhu
Cestující budou moci využít jednotný jízdní doklad.
Právní zpravodaj

PZ 43/2019

C. H. Beck

eNeschopenka
Poslanci jednají o povinném elektronickém hlášení rozhodnutí o vzniku a o skončení dočasné pracovní neschopnosti.
Právní zpravodaj

PZ 39/2019

C. H. Beck

Přístupnost internetových stránek pro osoby se zdravotním postižením
Internetové stránky a mobilní aplikace subjektů veřejného sektoru budou přístupnější pro osoby se zdravotním postižením.
Právní zpravodaj

PZ 47/2019

C. H. Beck

Poplatek z pobytu
Poslanci jednají o možnosti zpoplatnit platformu Airbnb.
Právní zpravodaj

PZ 40/2019

C. H. Beck

Licence FLEGT pro dovoz dřeva
Dovoz dřevařských výrobků do EU bude podléhat systému ověřování a kontrol.
Právní zpravodaj

PZ 44/2019

C. H. Beck

Kontroly krmiv
Kontrolované osoby budou mít právo na náhradu za odebrané kontrolní vzorky.
Právní zpravodaj

PZ 35/2019