Čekejte, prosím...

Poslední aktualizace:

19 duben 2019

4462 Novinky 1Předchozí stránka12345678910Další novinka100+

C. H. Beck

Zákon roku 2018
Podnikatelská veřejnost si nejvíce cení urychlení výstavby dopravní infrastruktury.
Právní zpravodaj

PZ 109/2019

C. H. Beck

Instituce zaměstnaneckého penzijního pojištění
Transpoziční novela předznamenává možnou budoucí právní úpravu systému zaměstnaneckých penzí.
Právní zpravodaj

PZ 108/2019

C. H. Beck

Zvýšení důchodů
Vláda navrhuje zvýšení důchodů o jednotnou částku 900 Kč.
Právní zpravodaj

PZ 107/2019

C. H. Beck

Zvýšení počtu peněžitých trestů
Vláda navrhuje opatření ke snížení počtu vězněných osob.
Právní zpravodaj

PZ 106/2019

C. H. Beck

Rodná čísla v občanských průkazech
Vláda navrhuje tříletý odklad ukončení zápisu rodných čísel do občanských průkazů.
Právní zpravodaj

PZ 103/2019

C. H. Beck

Odpovědnost za újmu způsobenou povinným očkováním
Vláda navrhuje přenesení odpovědnosti z poskytovatelů zdravotních služeb na stát.
Právní zpravodaj

PZ 104/2019

C. H. Beck

Rostlinolékařská péče
Nový regulační rámec EU má chránit evropské zemědělství a lesnictví pomocí prevence proniknutí a šíření cizích škodlivých organismů.
Právní zpravodaj

PZ 105/2019

C. H. Beck

Národní zemědělské dotace
Poslanci jednají o převodu kompetencí na Státní zemědělský intervenční fond.
Právní zpravodaj

PZ 102/2019

C. H. Beck

Elektronický dálniční kupon
Poslanci jednají o zavedení evidence vozidel v systému časového zpoplatnění.
Právní zpravodaj

PZ 101/2019

C. H. Beck

Kůrovcová kalamita
Senátem prošla možnost mimořádných opatření za účelem minimalizace škod na lesích.
Právní zpravodaj

PZ 100/2019

C. H. Beck

Škody působené kormoránem velkým
Senátoři schválili dočasné zavedení odpovědnosti státu za škody na rybách působené kormoránem velkým.
Právní zpravodaj

PZ 99/2019

C. H. Beck

Posílení práv ekologických spolků
Ekologické spolky budou moci žádat uložení preventivních opatření nebo nápravných opatření.
Právní zpravodaj

PZ 98/2019

C. H. Beck

Finanční kontrola dobrovolného svazku obcí
Senátoři navrhují zachovat působnost krajů v oblasti sumarizace ročních zpráv.
Právní zpravodaj

PZ 95/2019

C. H. Beck

Dvojí zdanění ve vztahu k Tchaj-wanu
Vláda navrhuje úpravu zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovým únikům v oblasti daní z příjmů.
Právní zpravodaj

PZ 94/2019

C. H. Beck

Přístupnost internetových stránek pro osoby se zdravotním postižením
Internetové stránky a mobilní aplikace subjektů veřejného sektoru budou přístupnější pro osoby se zdravotním postižením.
Právní zpravodaj

PZ 97/2019

C. H. Beck

Darování orgánů od cizinců
Senátoři schválili jednodušší způsob zjišťování souhlasu s posmrtným odběrem tkání a orgánů.
Právní zpravodaj

PZ 96/2019

C. H. Beck

Kontroly krmiv
Kontrolované osoby budou mít právo na náhradu za odebrané kontrolní vzorky.
Právní zpravodaj

PZ 92/2019

C. H. Beck

Boj proti kůrovci
Poslanci jednají o úpravě základních povinností odborného lesního hospodáře.
Právní zpravodaj

PZ 93/2019

C. H. Beck

Kvóty pro ekonomickou migraci
Poslanci schválili kvantitativní roční kvóty pro žádosti o povolení k pobytu za výdělečnými účely.
Právní zpravodaj

PZ 85/2019

C. H. Beck

Zefektivnění činnosti Státního pozemkového úřadu
Poslanci jednají o zavedení nárokového převodu stavby a souvisejícího majetku na žádost vlastníka pozemku.
Právní zpravodaj

PZ 89/2019

C. H. Beck

Kvalifikovaný průvodce
Poslanci jednají o odborné způsobilosti k průvodcovské činnosti v oblasti cestovního ruchu.
Právní zpravodaj

PZ 90/2019

C. H. Beck

Zákon roku 2018
Probíhá hlasování o nejlepším právním předpise roku.
Právní zpravodaj

PZ 91/2019

C. H. Beck

Národní sportovní agentura
Poslanci schválili zřízení nového ústředního správního úřadu ve věcech sportu, turistiky a sportovní reprezentace státu.
Právní zpravodaj

PZ 86/2019

C. H. Beck

Daňový balíček 2019
Poslanci opět neschválili snížení spotřební daně z piva, jednají však o snížení DPH z podávání točeného piva.
Právní zpravodaj

PZ 84/2019

C. H. Beck

Souběh odměn vrcholných politiků
Poslanci schválili snížení odměny pro zastupitele, kteří jsou současně poslanci, senátory nebo ministry.
Právní zpravodaj

PZ 87/2019