Beck-online POCTIVÝ SYSTÉM
Vyplňte prosím kontaktní údaje a zanechte svůj vzkaz. Ozveme se Vám.

Komentáře

Daňový řád – Lichnovský/Ondrýsek a kolektiv

Daňový řád, 2. vydání – Lichnovský/Ondrýsek/Nováková

Daňový řád, 3. vydání – Lichnovský/Ondrýsek/Nováková/Kostolanská/Rozehnal

Daň darovací – V. Pelc

Daň z převodu nemovitosti – V. Pelc

Zákon o daních z příjmů – V. Pelc

Další knihy

Daňové odpisy pro podnikovou praxi – V. Pelc

Daň z příjmů fyzických osob 2010 – I. Macháček

Daňové podmínky působení neziskových subjektů – V. Pelc

Daňová kontrola v širších souvislostech – T. Zatloukal

Finanční právo, 6. vydání – Bakeš M. a kolektiv

Oborové články z časopisů

Ad Notam

Bulletin advokacie

Právní rozhledy

Soudní rozhledy