Beck-online POCTIVÝ SYSTÉM
Vyplňte prosím kontaktní údaje a zanechte svůj vzkaz. Ozveme se Vám.

Komentáře

Autorský zákon – Telec/Tůma

Autorský zákon, 4. vydání – Chaloupková/Holý

Autorský zákon, 3. vydání – Chaloupková/Holý

Zákon o ochranných známkách. Zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení, Zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví, 2. vydání – R. Horáček a kol.

Další knihy

Ochrana názvů, postav a příběhů uměleckých děl – M. Šalomoun

Ochrana názvů, postav a příběhů uměleckých děl, 2. vydání – M. Šalomoun

Pojmové znaky duševního vlastnictví – Telec

Práva k průmyslovému vlastnictví – Horáček/Čada/Hajn

Sbírka správních a soudních rozhodnutí ve věcech průmyslového vlastnictví v letech 2007 – 2010, II.díl – Horáček/Macek/Biskupová

Velká kniha smluvních vzorů – Zoufalý/Munková a kol.

Oborové články z časopisů:

Ad Notam

Bulletin advokacie

Právní rozhledy

Soudní rozhledy