Beck-online POCTIVÝ SYSTÉM
Vyplňte prosím kontaktní údaje a zanechte svůj vzkaz. Ozveme se Vám.

Komentáře k novému občanskému zákoníku

Věcná břemena v novém občanském zákoníku – Kabelková

Bytové spoluvlastnictví a bytová družstva – Novotný/Horák/Holejšovský/Oehm

Bytové spoluvlastnictví v novém občanském zákoníku – Kabelková / Shödelbauerová

Katastrální zákon – Baudyš

Kupní smlouva v novém občanském zákoníku – Tichý / Pipková / Balarin

Nájem a pacht v novém občanském zákoníku – Kabelková / Dejlová

Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1-654) – Lavický / Bílková / Černý / Čuhelová / David / Dávid / Dobrovolná / Fojtík / Handlar/ Havlan / Holejšovský / Horecký / Hulmák / Hurdík / Hrdlička / Koukal / Lasák / Lazíková / Lebeda / Podivínová / Pondikasová / Ronovská / Ruban / Števček / Tůma / Vítek

Občanský zákoník II. Rodinné právo (§ 655-975) – Hrušáková / Hulmák / Králíčková / Psutka / Sieglová / Sedlák / Westphalová / Kapitán / Kožiak / Šmíd / Hrušáková ml.

Občanský zákoník III. Věcná práva (§ 976–1474) – Spáčil / Dobrovolná / Handrlica / Holejšovský / Horák / Hrabánek  / Králík / Lasák / Novotný / Petr / Pihera / Richter / Vrzalová

Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část (§ 1721–2054) – Hulmák / Petrov / Lavický / Dvořák / Šilhán / Dávid / Richter / Lasák

Občanský zákoník VI. Závazkové právo. Zvláštní část (§ 2055-3014) – Hulmák / Bednář / Bezouška / Bohman / Dobrovolná / Doležal / Elek / Handlar / Havel / Horák / Chaloupková / Kabelková / Kasík / Kotásek / Liška / Macek / Ondrejová / Petrov / Pihera / Sedláček D. / Sedláček P. / Selucká / Simon / Svoboda / Trubač / Vítová / Wawerková

Pojištění v novém občanském zákoníku – Jandová / Šlauf / Svejkovský

Právnické osoby v novém občanském zákoníku – Svejkovský / Deverová

Smlouva o dílo v novém občanském zákoníku – Štandera

Správa cizího majetku v novém občanském zákoníku – Svejkovský / Marek a kol.

Zákon o mezinárodním právu soukromém – Bříza / Břicháček / Fišerová / Horák / Ptáček / Svoboda

Zákon o některých službách informační společnosti – Maisner

Další knihy

Dědické právo v praxi – Svoboda/Klička

Koupě a prodej – Selucká

Obecná část občanského práva – Tichý

Vzory k novému občanskému právu

Vzory smluv, petitů a zakládacích listin – Svejkovský / Kabelková / Vychopeň a kol.

Oborové články z časopisů

Ad Notam

Bulletin advokacie

Právní rozhledy

Soudní rozhledy

Trestněprávní revue

Obchodněprávní revue