Beck-online POCTIVÝ SYSTÉM
Vyplňte prosím kontaktní údaje a zanechte svůj vzkaz. Ozveme se Vám.

Komentáře

Obchodní zákoník, 12.vydání – Štenglová/Plíva/Tomsa a kol.

Obchodní zákoník, 13.vydání – Štenglová/Plíva/Tomsa a kol.

Společnost s ručením omezením – Bartošíková/Štenglová

Zákon o dani z převodu nemovitostí – V. Pelc

Zákon o nabídkách převzetí – Havel/Piher

Zákon o přeměnách obchodních společností a družstev – Kuhn/Štenglová/Bílá/Havel a kol.

Zákon o obchodních korporacích – Štenglová/Havel/Cileček/Kuhn/Šuk

Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob – Havel / Štenglová / Dědič / Jindřich a kol.

Další knihy

Akciové společnosti, 6.vydání – Dědič/Štenglová/Čech/Kříž

Akciové společnosti, 7.vydání – Dědič/Štenglová/Čech/Kříž

Družstevní právo – T. Dvořák

Náhrada škody v obchodních vztazích a možnosti její smluvní limitace – Šilhan

Společnost s ručením omezeným – Bartošíková/Štenglová

Valné hromady společností s ručením omezeným – Holejšovský

Vzory k obchodnímu právu vybrané z publikací:

Velká kniha smluvních vzorů – Zoufalý/Munková a kol.

Oborové články z časopisů

Ad Notam

Bulletin advokacie

Obchodněprávní revue (kompletní ročníky)

Právní rozhledy

Soudní rozhledy