Beck-online POCTIVÝ SYSTÉM
Vyplňte prosím kontaktní údaje a zanechte svůj vzkaz. Ozveme se Vám.

Komentáře

Koncesní zákon – Kruták / Dvořák / Vacek

Nekalá soutěž v novém občanském zákoníku – D. Ondrejová

Právo proti nekalé soutěži – J. Munková

Zákon o koncesních smlouvách a koncesním řízení – Dvořák / Kruták / Vacek

Zákon o ochraně hospodářské soutěže – Petr / Dostal

Zákon o ochraně hospodářské soutěže – Munková / Kindl

Zákon o ochraně hospodářské soutěže, 2. vydání – Munková / Kindl

Zákon o veřejných zakázkách – R. Jurčík

Zákon o veřejných zakázkách, 2. vydání – R. Jurčík

Zákon o veřejných zakázkách, 3. vydání – R. Jurčík

Judikatura

Rozhodnutí ve věcech obchodní firmy a nekalé soutěže II. díl – Macek

Další knihy

Rozhodnutí ve věcech nekalé soutěže a obchodní firmy (2000 – 2010) – II. – J. Macek (edice Judikatura)

Smluvní vztahy ve veřejných zakázkách a jejich změny – Dvořák

Veřejné podpory v soutěžním právu EU – Janků / Mikušová

Veřejné zakázky a koncese – Jurčík, 2. vydání

Veřejné zakázky – Balýová

Zadávání veřejných zakázek a udělování koncesí v ČR a EU – R. Jurčík, 1. vydání

Vzory k soutěžnímu právu vybrané z publikací

Velká kniha smluvních vzorů – Zoufalý/Munková a kol.

Oborové články z časopisu:

Ad Notam

Bulletin advokacie

Právní rozhledy

Soudní rozhledy