Beck-online POCTIVÝ SYSTÉM
Vyplňte prosím kontaktní údaje a zanechte svůj vzkaz. Ozveme se Vám.

Komentáře

Antidiskriminační zákon – Boučková/Havelková/Koldinská/Kühn/Kühnová/Whelanová

Evropská úmluva o lidských právech – Kmec/Kosař/Kratochvíl/Bobek

Soudní řád správní – Vopálka / Mikule / Šimůnková / Šolín

Soudní řád správní – online komentář (2. aktualizace) – Blažek / Jirásek / Molek / Pospíšil / Sochorová / Šebek

Soudní řád správní – online komentář (3. aktualizace) – Blažek / Jirásek / Molek / Pospíšil / Sochorová / Šebek

Správní řád – Jemelka/Pondělíčková/Bohadlo

Správní řád, 2. vydání – Jemelka/Pondělíčková/Bohadlo

Správní řád, 3. vydání – Jemelka/Pondělíčková/Bohadlo

Správní řád, 4. vydání – Jemelka/Pondělíčková/Bohadlo

Správní řád, 5. vydání – Jemelka/Pondělíčková/Bohadlo

Správní řád – Potěšil/Hejč/Rigel/Marek

Ústava ČR – Sládeček/Mikule/Syllová

Ústava ČR, 2. vydání – Sládeček/Mikule/Syllová/Suchánek

Zákon o kontrole – Jemelka/Vetešník/Libosvár

Zákon o obecně prospěšných společnostech – Deverová/Svejkovský/Adamec

Zákon o právu shromažďovacím – Černý/Lehká

Zákon o Policii České republiky – B. Vangeli

Zákon o Policii České republiky, 2. vydání – B. Vangeli

Zákon sdružování občanů – P. Černý

Zákon o Ústavním soudu – Filip/Holländer/Šimíček

Další knihy

Česká republika a dvojí občanství – F. Emmert

Správní právo. Obecná část, 7. vydání – D. Hendrych a kol.

Správní právo. Obecná část, 8. vydání – D. Hendrych a kol.

Vzory ke správnímu právu vybrané z publikací

Vzory úkonů a podání podle nového správního řádu – Šimek/Šromová

Oborové články z časopisů

Ad Notam

Bulletin advokacie

Právní rozhledy

Soudní rozhledy