Beck-online POCTIVÝ SYSTÉM
Vyplňte prosím kontaktní údaje a zanechte svůj vzkaz. Ozveme se Vám.

Komentáře

Zákon o obcích – Vedral/Váňa/Břeň/Pšenička

Zákon o obecní policii – Vetešník/Jemelka

Zákon o přestupcích – Vetešník/Jemelka

Zákon o přestupcích a přestupkové řízení, 2. vydání – Jemelka/Vetešník

Zákon o svobodném přístupu k informacím -Furek/Rothanzl/Jirovec

Soudní řád správní – Šimka/Jemelka/Došková/Rutsch/Šimůnková

Další knihy

Místní poplatky – V. Pelc

Místní poplatky, 2. vydání – V. Pelc

Prováděcí vyhlášky ke stavebnímu zákonu – Lalík

Oborové články z časopisů

Ad Notam

Bulletin advokacie

Právní rozhledy

Soudní rozhledy