Beck-online POCTIVÝ SYSTÉM
Vyplňte prosím kontaktní údaje a zanechte svůj vzkaz. Ozveme se Vám.

Komentáře

Stavební zákon – Hegenbart a kol.

Stavební zákon, 2. vydání – Machačková / Machata / Kývalová / Víchová / Holendová / Smíšek

Zákon o ochraně přírody a krajiny – Miko / Borovičková a kol.

Soudní řád správní – Šimka / Jemelka / Došková / Rutsch / Šimůnková

Energetický zákon – Nedelka / Handrlica / Kodeda / Panák

Zákon o Policii České republiky – Vangeli

Zákon o vodovodech a kanalizacích – Nohejl / Žaludová a kol.

Online komentáře

Stavební zákon, 3 . aktualizace – Roztočil / Hrůšová / Lachmann / Potěšil

     Další knihy

Legalizace staveb – Lalík

Sousedské spory dle stavebního zákona a jejich řešení v praxi – Lalík

Oborové články z časopisů

Ad Notam

Právní rozhledy

Soudní rozhledy

Bulletin advokacie