Beck-online POCTIVÝ SYSTÉM
Vyplňte prosím kontaktní údaje a zanechte svůj vzkaz. Ozveme se Vám.

Komentáře

Ochrana před škodlivými vlivy tabáku, alkoholu a návykových látek – Vetešník/Jemelka

Školský zákon – Rigel/Bahýl’ová/Moravec/Puškinová/Kudrová

Tiskový zákon – H. Chaloupková

Zákon o církvích a náboženských společnostech – J. Kříž

Zákon o ochraně osobních údajů – Kučerová/Nováková/Foldová/Nonnemann/Pospíšil

Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání a předpisy související, 2. vydání – Chaloupková/Holý

Zákon o provozu na pozemních komunikacích. Komentář, 2. vydání – Kovalčíková/Štandera

Zákon o ochraně ovzduší – Morávek/Tomášková/Bernard/Vícha

Oborové články z časopisů

Ad Notam

Právní rozhledy

Soudní rozhledy