Beck-online POCTIVÝ SYSTÉM
Vyplňte prosím kontaktní údaje a zanechte svůj vzkaz. Ozveme se Vám.

Komentáře

Trestní zákon – Šámal/Púry/Rizman

Trestní zákoník – Šámal a kol.

Trestní zákoník, 2. vydání – Šámal a kol.

Trestní zákoník – D. Prouza

Trestní řád – P. Šámal a kol.

Trestní řád I, II, III – P. Šámal a kol.

Trestní odpovědnost právnických osob – Šámal/Dědič/Gřivna/Púry/Říha

Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti – J. Tvrdý

Zákon o obětech trestných činů – Gřivna / Šámal / Válková / Prášková / Marvanová / Růžička / Zezulová / Sýkora

Zákon o policii České republiky – B. Vangeli

Zákon o Policii České republiky, 2. vydání – B. Vangeli

Zákon o soudnictví ve věcech mládeže, 2. vydání – Šámal/Válková/Sotolář/Hrušáková

Zákon o soudnictví ve věcech mládeže, 3. vydání – Šámal/Válková/Sotolář/Hrušáková/Šámalová

Další knihy

Obhajoba obviněného, 3. vydání – P. Vantuch

Opravné prostředky v trestním řízení – P. Śámal

Právní pomoc v cizině v přípravném řízení trestním – J. Novotná

Oborové články z časopisů

Trestněprávní revue (kompletní ročníky)

Právní rozhledy

Bulletin advokacie