V modulu Dokumenty EU naleznete v elektronické podobě legislativu a judikaturu Evropské unie tak, jak je publikována na portále EUR-Lex. V tomto modulu budete mít k dispozici veškeré právní předpisy Evropské unie a rozhodnutí evropských soudů, především pak Soudního dvora.
Nejpopulárnější a nejpoužívanější modul z nabídky beck-online. Obsahuje také tituly z období před rekodifikací v roce 2014.
0
cena jedné licence