Slovenské komentáře C. H. Beck

S rozrůstajícím se edičním plánem na Slovensku došlo k logickému kroku a tím je zpřístupnění vycházejícíh komentářů také v elektronické podobě. Komentáře najdete v Beck-online v plných textech, rozdělené do pěti modulů, ze kterých můžete vybírat:

Více informací o slovenské verzi Beck-online najdete na www.beck-online.sk.