Čekejte, prosím...
A A A
30. 3. 2020, [Právní zpravodaj]
Rozšíření nároku na ošetřovné

Dávka nemocenského pojištění má řešit dopady mimořádného uzavřených škol v souvislosti s výskytem SARS CoV-2.

Dne 27. 3. 2020 byl vyhlášen zákon č. 133/2020 Sb., o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020.

Usnesením vlády č. 74/2020 Sb․, o přijetí krizového opatření, byla na neurčitou dobu uzavřena školní a dětská zařízení. Cílem zákona je finančně zabezpečit rodiče, kteří z tohoto důvodu musejí pečovat o děti.

Podle § 3940 NemPoj má nárok na ošetřovné pouze zaměstnanec pečující o dítě mladší 10 let, a to po podpůrčí dobu 9 kalendářních dnů.

Nárok na ošetřovné bude mít též zaměstnanec, který nemůže vykonávat v zaměstnání práci z důvodu péče o dítě ve věku od 10 let, které nedovršilo 13 let věku. Podpůrčí doba u ošetřovného se prodlouží o dobu, po kterou trvalo uzavření zařízení nebo školy z důvodu mimořádného opatření při epidemii.

Příslušníci bezpečnostních sborů budou mít z tohoto důvodu nárok na služební volno s poskytnutím služebního příjmu podle § 71 odst. 2 SlPoBez.

Nároky podle tohoto zákona budou vznikat jen v době platnosti mimořádného opatření při epidemii SARS CoV-2.