Čekejte, prosím...
Monitor Sbírky zákonů
Aktuální články
Současné téma: GDPR
32018D1961 Rozhodnutí Komise (EU) 2018/1961 ze dne 11. prosince 2018, kterým se stanoví vnitřní pravidla týkající se poskytování informací subjektům údajů a omezení některých jejich práv v souvislosti se zpracováním osobních údajů za účelem interního auditu
32018D1962 Rozhodnutí Komise (EU) 2018/1962 ze dne 11. prosince 2018, kterým se stanoví vnitřní pravidla pro zpracování osobních údajů Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF) v souvislosti s poskytováním informací subjektům údajů a omezení některých jejich práv v souladu s článkem 25 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725
PZ 250/2018 Zpracování osobních údajů