Čekejte, prosím...
A A A
30. 3. 2020, [Právní zpravodaj]
Odpuštění záloh na pojistné

OSVČ nebudou platit zálohy v období měsíce března až srpna 2020.

Dne 27. 3. 2020 byl vyhlášen zákon č. 134/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb․, o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

Cílem zákona je ulevit plátcům pojistného (zejména OSVČ) v době, kdy nebudou schopni plnit své povinnosti související s platbou pojistného na veřejné zdravotní pojištění z důvodu vyhlášení nouzového stavu.

Přehled o svých příjmech a výdajích podle § 24 odst. 2 ZdrPjst za rok 2019 bude osoba samostatně výdělečně činná povinna předložit všem zdravotním pojišťovnám, u kterých byla v tomto období pojištěna, nejpozději do 3. 8. 2020.

Penále za pojistné nebo za zálohu na pojistné za období od začátku března 2020 do konce srpna 2020 vznikne nejdříve od 22. 9. 2020 (oproti § 18 odst. 1 ZdrPjst).

Zálohu na pojistné do výše pojistného vypočítaného z jedné dvanáctiny minimálního vyměřovacího základu podle § 3a ZdrPjst za období od začátku března 2020 do konce srpna 2020 osoba samostatně výdělečně činná nebude platit.

Pojistné, které by osoba samostatně výdělečně činná byla povinna platit formou záloh za období od začátku března 2020 do konce srpna 2020, bude lze zaplatit až formou doplatku pojistného, a to nejpozději do 8 dnů po dni, ve kterém byl, popřípadě měl být podán přehled podle § 24 odst. 2 ZdrPjst za rok 2020 (oproti § 7 odst. 2 ZdrPjst).