Čekejte, prosím...
A A A
23. 6. 2020, [Právní zpravodaj]
Vstup a dovoz kulturních statků

Celní úřady budou kontrolovat povolení k vývozu kulturního statku.

Dne 15. 6. 2020 vláda schválila návrh zákona o vstupu a dovozu některých kulturních statků na celní území Evropské unie.

Cílem návrhu je první část adaptace na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/880 ze dne 17. 4. 2019 o vstupu a dovozu kulturních statků.

Nový zákon upraví další podmínky pro vstup a dovoz kulturních statků na celní území Evropské unie pro účely jejich zachování a postup při vracení kulturních statků, které opustily území země, v níž byly vytvořeny nebo objeveny, v rozporu s právními předpisy této země.

Kulturním statkem se rozumí předmět, který je významný pro archeologii, prehistorii, historii, literaturu, umění nebo vědu a je uveden v části A přílohy k nařízení 2019/880.

Kdo dováží nebo kdo se podílí na vstupu kulturního statku ze země původu na celní území Evropské unie, bude povinen celnímu úřadu předložit povolení k vývozu kulturního statku nebo potvrzení orgánu, že daný kulturní statek vývozní povolení nevyžaduje.

Při důvodném podezření na porušení pravidel celní úřad předmět zadrží. Ministerstvo kultury předběžně posoudí důvodnost zadržení předmětu a následně bude moci rozhodnout o jeho zabavení.

Navracení nezákonně vyvezených kulturních statků upravuje zákon č. 101/2001 Sb․ (PZ 336/2015).