Čekejte, prosím...
A A A
29. 6. 2020, [Právní zpravodaj]
Stabilita finančního systému

Nové podmínky mají posílit odolnost regulovaných subjektů vůči ekonomickým otřesům.

Dne 8. 6. 2020 vláda schválila návrh novely zákona o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu.

Cílem návrhu je implementace směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/879 ze dne 20. 5. 2019, kterou se mění směrnice 2014/59/EU, pokud jde o schopnost úvěrových institucí a investičních podniků absorbovat ztráty a schopnost rekapitalizace, a směrnice 98/26/ES („směrnice BRRD II“).

Směrnice BRRD II má posílit efektivnost regulatorního rámce pro řešení krizí a odolnost regulovaných subjektů vůči případným ekonomickým otřesům a přispět k zajištění stability celého finančního systému.

Návrh nově vymezuje osoby a skupiny podléhající řešení krize v souladu s globálním standardem k požadavku na celkovou kapacitu absorbovat ztráty (standard TLAC).

Rozlišuje se minimální požadavek na kapitál a způsobilé závazky a vnitřní minimální požadavek na kapitál a způsobilé závazky.

Prodej podřízených způsobilých závazků neprofesionálním zákazníkům bude nově regulován.

Česká národní banka bude moci rozhodnutím nebo opatřením obecné povahy určit, že povinná doložka smluvního uznání odpisu a konverze (§ 148 odst. 1 OzPoFT) se neuplatní vůči povinným osobám, u nichž je minimální požadavek nebo vnitřní minimální požadavek roven částce pro úhradu ztráty.

Navrhuje se také nová pravomoc České národní banky vyhlásit moratorium předcházející řešení krize, kterou bude možné uplatnit vůči selhávající povinné osobě za účelem zabránění dalšího zhoršení její finanční situace a kterou bude možné uplatnit i na kryté pohledávky z vkladů.